restoran podgoricaпрокат автомобил Подгорица
Štampa

Trening o samoniklom jestivom bilju na Orjenu

on .

Centar za zaštitu i proučavanje ptica, Ekološko društvo Boke kotorske i Opština Tivat u saradnji sa partnerskim organizacijama Opštinom Baška voda, Hrvatskim institutom za održivi razvoj i udruženjem BIOM organizuju trodnevni trening „Uvod u branje samoniklog jestivog bilja-integracija samoniklog jestivog bilja u turističku kulinarsku ponudu južnog Jadrana" koji će biti održan na Orjenu u periodu od 7. do 9. oktobra 2016. godine.

Trening ima za cilj upoznavanje sa samoniklim biljem prisutnim na području Orjena, načinima njegovog sakupljanja i upotrebe u kulinarstvu u cilju unaprijeđenja turističke kulinarske ponude područja Boke. Od polaznika se očekuje da savladaju osnovne vještine prepoznavanja i sabiranja bilja u prirodi, te da ga primjene u kulinarstvu. Trening je namijenjen vlasnicima turističkih agencija i ugostiteljskih objekata sa područja Boke, kao i svim zainteresovanim, s posebnim osvrtom na činjenicu da je 2013. godine mediteranska kuhinja upisana na Reprezentativnu listu svjetske nematerijalne kulturne baštine - UNESCO.

samoniklo bilje

Događaj se organizuje u okviru IPA prekograničnog projekta "Posmatranje ptica i ekoturizam na južnom Jadranu (BETSA) finansiranog od strane Evropske unije u okviru Prekograničnog programa Hrvatska-Crna Gora koji ima za cilj unaprijeđenje turističke ponude regiona Boke kotorske i Dubrovačko-neretvanske županije zasnovane na posmatranju ptica.

banervolonter