Štampa

Šest organizacija iz Crne Gore dobilo šansu za finasiranje projekata u oblasti poljoprivrede

on .

Odabrane su najbolje projektne ideje organizacija civilnog društva iz Crne Gore, Albanije, Makedonije, Srbije i sa Kosova koje će učestvovati u Programu obuke i dodjele bespovratnih sredstava u okviru projekta "Održiva poljoprivreda za održivi Balkan: jačanje kapaciteta OCD za javno zastupanje i razvijanje politika na zapadnom Balkanu". Odabrano je ukupno 48 organizacija i to: 18 iz Srbije, 10 iz Makedonije, 8 iz Albanije, 6 iz Crne Gore i 6 sa Kosova od ukupno 114 pristiglih prijava.

Nezavisna tročlana komisija nastojala je da prepozna one projektne ideje koje imaju potencijal da se u daljem procesu izrade punog predloga projekta, razviju u efektivne kampanje javnog zastupanja u oblasti održive poljoprivrede. OCD koje su odabrane za Program navedene su u tabelarnom prikazu. Organizacije iz Crne Gore koje su dobile priliku da dalje nastave obuku i čije će se projektne ideje dalje razvijati kroz mentoring su: Expeditio, Runolist, Eko centar Delfin, Društvo mladih ekologa iz Nikšića, MogUl i Da zaživi selo.

Ukupan fond za jačanje kapaciteta OCD za javno zastupanje u oblasti održive poljoprivrede iznosi preko 300 000 EUR, od kojih će 220 000 EUR biti uloženo za finansiranje aktivnosti OCD koje će napisati najbolje projektne predloge.

Podsjećamo

Program obuke i dodjele bespovratnih sredstava realizujemo sa ciljem jačanja kapaciteta OCD za javno zastupanje u oblasti održive poljoprivrede na zapadnom Balkanu. Program se sastoji iz tri komponente:
• Obuka odabranih OCD za organizacioni razvoj, upravljanje organizacijom i javno zastupanje (novembar i decembar 2016)
• Pružanje podrške (coaching) u procesu izrade projektnih predloga u oblasti održive poljoprivrede (januar – mart 2017)
• Dodjela bespovratnih sredstava za 10 najboljih projektnih predloga koji su usmereni na javno zastupanje u oblasti održive poljoprivrede u maksimalnom iznosu od 25.000 EUR (maj 2017 – maj 2018)

Regionalni projekat "Održiva poljoprivreda za održivi Balkan: jačanje kapaciteta OCD za javno zastupanje i razvijanje politika na zapadnom Balkanu" usmjeren je na jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za javno zastupanje putem istraživanja, obuka i umrežavanja.

Projekat realizuje regionalni konzorcijum organizacija civilnog društva iz Albanije (Institut za politiku životne sredine), bivše jugoslovenske republike Makedonije (FLOROZON), Kosova* (NGO AKTIV) i Crne Gore (Centar za zaštitu i proučavanje ptica – CZIP), predvođen Organizacijom za poštovanje i brigu o životinjama – ORCA iz Srbije. Projekat traje četiri godine (2016-2019) i finansiran je od strane Evropske unije koju predstavlja Evropska komisija, Generalni direktorat za proširenje i susjedsku politiku (DG NEAR) u okviru programa za jačanje civilnog društva i medija (Civil Society Facility and Media Programme 2014-2015). Ukupni budžet projekta iznosi 960.760 eura.