Štampa

Najava ulaska na Ulcinjsku solanu obesmišljava cilj monitoringa krivolova

on .

Centar za zaštitu i proučavanje ptica, u svom prvom obraćanju Nacionalnim parkovima i javnosti nije ustvrdio da nam je uprava zabranila ulazak na Solanu, već da nam je isti vremenski ograničen tj. da ne možemo ući prije 7 časova ujutru, a volonteri prije 10. Ponavljamo da je riječ o informaciji koju smo dobili od čuvara na kapiji fabrike, ne od uprave. Takođe želimo napomenuti da do nedelje 30. oktobra ove godine nismo imali takva ograničenja niti bilo kakvih drugih problema sa ulaskom na Solanu, pa uprava o tome nema potrebu nadugačko elaborirati u svom saopštenju, koje opet nije dalo odgovor na postavljeno pitanje.

Što se tiče potrebe parka da se najavljuju dolasci smatramo da takva birokratizacija obilaska ovog područja nije neophodna, prvenstveno jer CZIP slobodno ulazi na Solanu još od 1999. godine, kada su i početa prva istraživanja ovog lokaliteta. Takođe smatramo da svi građani imaju pravo da obilaze javno dobro kao što je Solana bez najave i bez obzira na pravne vratolomije koje se tiču vlasništva ovog područja bar dok je isto pod upravljanjem jedne važne institucije u oblasti zaštite prirode.

Međutim ne treba skretati pažnju sa osnovnog problema, a to je činjenica da naši zaposleni nisu vraćeni sa kapije jer se nisu najavili već jer im je rečeno da ne mogu ući prije 7h kao i da je to naredba uprave.

Stoga ukoliko je potrebno najaviti dolaske, obavještavamo vas sada javno da imamo plan da idemo na terene svakog dana do kraja godine što ne znači da ćemo taj plan biti u mogućnosti da ispoštujemo. U svakom slučaju neće biti potrebe da vršimo pojedinačno najavljivanje jer ste obesmislili proces saradnje nepotrebnom birokratizacijom. Što se tiče opravdanja da najave vršimo kako bi sa nama išli zaštitari, uvjeravano vas da CZIP-u zbog razloga koje su navedeni, takva zaštita nije potrebna, jer monitoring krivolova vršimo posljednjih 5 godina kada niko, uključujući ni NPCG, nije imao interes da se bavi Solanom.

Takođe želimo izraziti duboko žaljenje što su se parkovi prepoznali u opasci upućenoj deklarativnoj posvećenosti ministra Gvozdenovića. Ipak iskoristićemo priliku da vas podsjetimo da mjere zaštite jednog ugroženog lokaliteta koje je odnedavno degradiralo na listi IBA područja od međunarodnog značaja za ptice na kategoriju „u opasnosti", ne predstavljaju česti obilasci, okrugli stolovi i tome slično.

Adekvatno sprovođenje mjera zaštite značilo bi da ove godine nisu tri puta propala gniježđenja zbog neadektavno uspostavljenog hidrološkog režima. Međutim to se ipak jeste desilo. Takođe bi mogli smatrati efikasne i konkretne mjere zaštite da je NPCG iskoristio svoje zakonske mogućnosti da kao trenutni zakupci ograniče lov, do momenta formalne zaštite ovog područja, posebno na dijelu nove Solane, a koja je kamen spoticanja svih aktivnosti kako CZIP-a tako i samih NPCG.

Krivolovac na motoru