Štampa

Afrička kukavica rijetki gost Ulcinjske solane

on .

Sredinom marta bili smo domaćini dvije tematski različite radionice, u okviru projekta Adriatic Flyway koji realizujemo u saradnji sa EuroNatur-om, kao i organizacijama u regionu. Radionice na temu monitoringa ilegalnog krivolova i monitoringa migracije ptica okupile su tridesetak ljudi iz regiona, kao i eksperte koji su držali predavanje na ovu temu.

U okviru terenskih aktivnosti, pri čemu smo se rotrali na tri tačke Ulcinjskog područja (Ulcinjska solana, Ada Bojana i ušće Port Milene), članica "Bioma" iz Hrvatske Ivana Šarić, i istaknuti ekspert, ornitolog Peter Sackl iz Prirodnjačkog Muzeja u Gracu, uspjeli su da registruju jako rijetku vrstu afričke kukavice, na Ulcinjskoj solani. Ovo je drugi put u istoriji da je ova vrsta zabilježena na prostoru Crne Gore.

Afrička kukavica (Clamator glandarius) veća je od obične kukavice, koja je česta kod nas. Naseljava otvorenija topla staništa sa drvećem, hraneći se insektima. U Evropi gnijezdi na tri južna poluostrva, pri čemu je na Balkanskom i Apeninskom jako rijetka, ali zauzima veći dio Pirinejskog poluostrva gdje mali broj i zimuje na krajnjem jugu. Afrička kukavica ostavlja svoje jaje u gnijezdima ptica iz prorodice vrana, najčešće u gnijezdu svrake. Ženka može da položi po nekolika jaja u jednom gnijezdu, uz mogućnost da po sezoni položi od 12 do 25 jaja.

Ovaj podatak još jednom pokazuje značaj Ulcinjske solane za ornitofaunu, i poziva ne njenu zaštitu.

3-2017 Clamator Ulcinj Saric Ivana BIOM

Afrička kukavica (Clamator glandarius), photo by Ivane Šarić, BIOM

banervolonter