Štampa

Ulcinjska solana – raj za ptice ili smrtonosna klopka

on .

Jednom od 14 satelitski praćenih bjeloglavih supova iz Hrvatske, gubi se svaki trag na Ulcinjskoj solani, koja se još jednom pokazala kao smrtonosna klopka za ptice. Naime, postoji osnovana sumnja da je na njenoj teritoriji, u blizini same osmatračnice, odstrijeljen bjeloglavi sup Perun, praćen zahvaljujući satelitskom odašiljaču.

Bjeloglavi sup Perun, koji je na ostrvu Cres u Hrvatskoj, pušten na slobodu 17. septembra, opremljen satelitskim odašiljačem radi praćenja kretanja, uspješno je krstario Kvarnerskim ostrvima, zajedno sa supom Jadranom, sa kojim je putovao preko Paga, Obrovca, Šibenika, Splita i Dubrovnika. I dok je Jadran nastavio svoje putovanje za Grčku, Perun se usljed iscrpljenosti zaustavio na Ulcinjskoj solani što se ispostavilo kao kobna procjena ove jedinke izuzetno ugrožene vrste, koja je na teritoriji Crne Gore, kao gnjezdarica, izumrla usljed trovanja i sistematskog ubijanja.

U periodu od 26 – 29 oktobra, CZIP je pažljivo pratio Perunov boravak na solani, nakon obavještenja, a po instrukcijama kolega iz Hrvatske, BIOM-a i Centra za posjetitelje i oporavilište za bjeloglave supove Beli. U skladu sa protokolom o postupanju u ovakvim slučajevima, ptici se daje mogućnost oporavka od iscrpljenosti obezbjedjivanjem hrane, bez direktnog kontakta sa ljudima, a njegovo privremeno uzimanje iz slobode i povratak u oporavilište za supove na Cresu, trebao je uslijediti samo ukoliko i nakon objzbjedjivanja hrane ptica ne nastavi svoj dalji put.

Nažalost takva procjena nije mogla biti donešena jer je već narednog dana došlo do kobnog susreta krivolovaca sa ovom pticom, o čemu svjedoče i fotografije sa terena i činjenica da više nikada nismo dobili podatke o njegovom kretanju što upućuje na fizičko oštećenje aparata. Iščupano perje, te svjež patron na lokaciji na kojeg je dan ranije nije bilo, opravdava sumnju da je bjeloglavi sup Perun, pogrešno procjenio Ulcinjsku solanu, odabravši umjesto ptičijeg raja, smrtonosnu klopku.

Ovo nije prvi slučaj da u Crnoj Gori usljed intenzivnog krivolova stradaju za Evropu, jako važne jedinke grabljivica. Naime, podsjećamo javnost na slučaj crnog orla Bruzde koji je bio jedan od 8 parova praćenih satelistkim odašiljačima, a koji je nastaradao na teritoriji NP Skadarsko Jezero.

Prije Peruna, a nakon Bruzde, CZIP je pokušao telemetrijski pratiti oporavljenog bjeloglavog supa Mila, koji nije preživio ni 24 časa koliko je potrebno transmiteru da pošalje podatke o kretanju, a koji je pušten na teritoriji opštine Bijelo Polje.

Ipak slučaj Peruna, predstavlja dodatno otežavajuću okolnost kompletnom stanju na Ulcinjskoj solani, čija zaštita još uvjek nije uspostavljena iako se najavljuje još od 2015. godine. Obzirom da je gotovo polovina teritorije Ulcinjske solane, u lovnim osnovama Opštine Ulcinj (tzv. Nova solana) to je boravak ptica na njoj svojevrsna ekološka klopka, naročito za ugrožene zaštićene vrste kao što je slučaj sa bjeloglavim supom iz Hrvatske.

IMG 8426