Štampa

Analiza krivičnopravne zaštite životne sredine

on .

Centar za zaštitu i proučavanje ptica izradio je Analizu krivičnopravne i prekršajnopravne zaštite životne sredine u Crnoj Gori. Analiza obuhvata prikaz postojećeg stanja u oblasti krivičnopravne i prekršajnopravne zaštite životne sredine u Crnoj Gori u periodu 2013 – 2018, odnosno 2016 – 2018 godine.  
 
 
Imajući u vidu da je u Crnoj Gori jedan od najvećih problema efikasna primjena pravnih normi predmet analize je i rad državnih organa u sprovođenju postojećih zakona u ovoj oblasti. Cilj ove publikacije je da ukaže na složenost problema zaštite životne sredine te podstakne širu diskusiju o zaštiti u prvom redu sa krivičnog i prekršajnog aspekta. 
 
 
Analizu možete pregledati ovdje.