Štampa

Razvoj ekoturizma na Balkanskim Alpima

on .

Jedinstveni planinski masiv Prokletije, prepoznatljiv je kao predio izuzetnih pejzažnih osobina, bogatog biodiverziteta. Zbog svoje ljepote, nepristupačnosti i netaknute prirode, Prokletije postaju omiljena destinacija za sve veći broj turista, naročito planinara i alpinista. Sa druge strane, stanovnici koji naseljavaju ovo područje, bore se za poboljšanje kvaliteta života. Neretko se dešava da migriraju prema urbanim centrima ili čak izvan zemlje u potrazi za boljim životom dok snažan potencijal razvoja ovog područja ostaje neiskoršćen. Kako u Crnoj Gori, tako je sličan problem evidentan je i na području Prokletija sa duge strane granice, na teritoriji Kosova.

Sa ciljem da se postigne održivi razvoj prekogranične regije kroz zajedničke turističke potencijale zasnovane na prirodnom i kulturnom nasleđu, započeta je realizacija prekograničnog projekta "Razvoj ekoturizma na Balkanskim Alpima". U toku naredne dvije godine koliko projekat traje, u planu su aktivnosti koje će doprinijeti kvalitetu i raznolikosti usluga, uspostavljanju i promociji zajedničke turističke ponude kao i aktivnosti koje će omogućiti povećanu bezbijednost pojetilaca Nacionalnog parka Prokletije u Crnoj Gori i Nacionalnog parka Bjeshket e Nemuna na Kosovu.

Upravo zbog nepristupačnog i specifičnog terena ovog područja, osim kreiranja nove turističke ponude, fokus projekta je sigurnost turista. Mnoge intervencije u spašavanju izgubljenih ili povrijeđenih turista pokazuju potrebu za obnovom turističke infrastrukture tako da će već u toku ove godine, ukupno 50km planinarskih staza biti procjeno sa sigurnosnog aspekta i obnovljeno.

Takođe, u narednom periodu će se intenzivno raditi na izgradnji profesionalnih kapaciteta turističkih pružaoca usluga, jačanju kapaciteta lokalnih zajednica i privatnog sektora sa ciljem razvoja jedinstvene turističke ponude i povećanja sigurnosti turista. Evidentan je nedostatak obučenih planianarskih vodiča čemu takođe svjedoči već pomenuta učestalost nesreća u planinama. Stoga će projekt ponuditi obuku specijaliziranim vodičima i sprovesti zajedničku planinsku obuku za spašavanje kako bi se poboljšala prekogranična saradnja pri pomaganju izgubljenim ili povrijeđenim turistima. Obuka će se sprovoditi u saradnji s relevantnim nacionalnim institucijama s obje strane granice, posebno s nadzornicima, vodičima nacionalnih parkova i službama zaštite i spašavanja. Ovaj segment razvoja turizma dodatno će biti podstaknut rekonstrukcijom centra za spašavanje koji će biti uspostavljen sredinom 2020 godine. Centar će sadržati svu potrebnu tehničku i medicinsku opremu što će osigurati bržu i efikasniju reakciju spasilaca ukoliko dođe do intervencije.

S obzirom na to da govorimo o odredištu koje je savršeno za ljubitelje prirode, bogato lokalnim endemskim i ugroženim vrstama biljaka, ptica i sisara, intenzivno će se radiće na promociji turizma temeljenog na prirodi. U vezi sa tim planirane su obuke za vodiče iz oblasti biodiveriteta poput posmatranja ptica,sakuplajnje lekovitog bilja, gljiva.

Projekat će omogućiti da turistima budu dostupne informacije vezane za mogućnosti odmora na otvorenom, boravka u prirodi kao i interesantni itinereri koji će dati kreativne i sadržajne prijedloge višednevnih putovanja od trenutka polaska do trenutka dolaska, mjesta zadržavanja, odmora kao i opcije za aktivnosti na otvorenom. U saradnji sa Opštinom i Turističkom organizacijom Plav, planirano je postavljanje interaktivnog displeja koji će sadržati sve potrebne informacije o turističkoj ponudi područja i mrežu destinacija koje vrijedi posjetiti.

Projekat sprovode Centar za zaštitu i proučavanje ptica u saradnji sa Gorskom službom spašavanja Crne Gore kao i partnerima sa Kosova – Kosovo Advocacy and Devolopment Centar (KADC) i planinarsko udruženje „Pashtriku". Finansiran je od strane Evropske Unije, kroz IPA II program Crna Gora – Kosovo 2014-2020 i Ministarstva javne uprave Crne Gore.