Štampa

Ugroženo funkcionisanje Bernske konvencije

on .

Kako se se ove godine obilježava 40 godina od usvajanja Bernske konvencije, 34 nevladine organizacije iz Evrope, uključujući Centar za zaštitu i proučavanje ptica, apelovale su na Savjet Evrope da održi budžet konvencije i tako spriječi negativne posledice koje može uticati na zaštitu prirode u mnogim državama članicama.

Imajući u vidu teško finansijsko stanje, Savjet Evrope razmatra smanjenje budžeta koje bi uticalo na smanjenje operativnih troškova Bernske konvencije, konvencije o zaštiti evropskih divljih vrsta i njihovih staništa, koja predstavlja jedan od najvažnijih pravnih instrumenata za zaštitu prirode na nivou Evrope.

Potpisnice pisma, su posebno naglasile važnost „sistema za podnošenje žalbi", instrumenta kojeg mnoge nevladine organizacije koriste kako bi ukazale na međunarodni značaj problema zaštite prirode u njihovim zemljama. Na osnovu ovog instrumenta, zemlje članice Konvencije mogu da prate slučaj i usvoje preporuke kojima se apeluje na vladu da što hitnije problem i riješi.

 

 

Bernska konvencija pismo

Nevladine organizacije, potpisnice pisma upućenog Savjetu Evrope 

 

Nevladine organizacije iz Crne Gore su nekoliko puta koristile ovaj instrument, ukazujući na probleme gradnje turističkih kompleksa unutar zaštićenog područja, nacionalnog parka Skadarsko jezero, kao i na komunikaciju u prekograničnom kontekstu između Crne Gore i Albanije zbog izgradnje malih hidroelektrana na rijeci Cijevni u Albaniji, a koja dijelom protiče i kroz Crnu Goru.