Štampa

Postavljen splav za gniježđenje malih čigri na Ulcinjskoj solani

on .

 
Centar za zaštitu i proučavanje ptica krajem aprila je postavio splav za gniježđenje male čigre (Sternula albifrons) na Ulcinjskoj solani. Ova aktivnost sprovedena je u skladu sa preporukama Studije zaštite Ulcinjske solane koju je finansirala Evropska komisija.
 
Kontinuirani monitoring ornitofaune na Ulcinjskoj solani, a posebno popis i mapiranje gnjezdarica, pokazali su da je mala čigra najugroženija i posebno pogođena uslovima koji su nastali kao rezultat sadašnjeg upravljanja vodoma na samom prostoru solane. Mala čigra prirodno gnijezdi u kolonijama duž pješčanih plitkih obala ili šljunkovitih ostrva, vodom odvojena od kopnenih predatora a bojom podloge na kojoj gnijezdi biva gotovo nevidljiva i zaštićena od letećih predatora. Obzirom na hidrološke oscilacije kao i propadanje određenih nasipa na kojima je gnijezdila na Ulcinjskoj solani, ova vrsta je sve više prinuđena da gnijezdi na tlu suvih bazena pri čemu je gotovo nemoguće da ciklus gniježđenja bude uspješan. Podaci iz 2017. pokazuju da su samo dva para ove vrste imala uspješno gniježđenje na Ulcinjskoj solani.
 
CIGRE 2
 
Kako bi se gore navedeni problemi uspješno rješili, CZIP je u saradnji sa Javnim preduzećem „Nacionalni parkovi Crne Gore“, privremenim upravljačem  područja Solane, postavio 2 splava za gniježđenje čigri (dimenzija 4 x 3 metara, ukupne površine  2 x  12m2) koji će smanjiti uticaj hidroloških oscilacija na uspješnost gniježđenja ove vrste. Splavovi su postavljeni u sredini bazena Jezero 1 kao što je i preporučeno u Studiji zaštite Ulcinjske solane. Splavovi su kvalitetne izrade i nemaju negativnih uticaja na životnu sredinu sa garancijom obavljanja svoje funkcije minimum 30 godina.  Isti tip splava postavljen je na Skadarskom jezeru sa ciljem unaprijeđenja populacije kudravog pelikana. 
 
CIGRE 3
 
Tokom maja i juna ove godine sprovodićemo aktivnosti popisa gnjezdarica na Ulcinjskoj solani i time pratiti stanje populacije ove vrste kao i ostalih gnjezdarica.