Štampa

Svjetski dan biodiverziteta, 22. maj

on .

Svjetski dan biodiverziteta se obilježava svake godine 22. maja sa ciljem podizanja svijesti o važnosti očuvanja raznovrsnosti živog svijeta koji nas okružuje.

Zarazne bolesti kao što je COVID-19 nas opominju da čovjek treba da preispita svoj odnos prema prirodi jer ljudske aktivnosti utiču na gubitak staništa, biodiverziteta kao i na klimatske promjene. Prema podacima Svjetske unije za zaštitu prirode (IUCN), više od 31 vrsta prijeti izumiranje.


Ovogodišnja tema kampanje je "Rješenja su prirodi" koja ističe rješenja zasnovana na prirodi radi očuvanja biodiverztiteta i nužnosti preduzimanja akcija na međunarodnom nivou radi spriječavanja negativnih uticaja po prirodu.

banervolonter