Štampa

Odlaganje građevinskog otpada na Marezi

on .

Centar za zaštitu i proučavanje ptica juče je uputio dopis Upravi za inspekcijske poslove - Odsjek za ekološku inspekciju, kako bi prijavili odlaganje građevinskog otpada na području Mareze.

Dopis prenosimo u cjelini.

Poštovani,

Predstavnici Centra za zaštitu i proučavanje ptica su u sklopu svojih redovnih aktivnosti monitoringa koje sprovode na području Bjelopavlića, danas 22. jula u ranim jutarnjim časovima, uočili nelegalne aktivnosti odlaganja građevinskog otpada na obali rijeke Matice.

U prilogu dostavljamo video snimak i mapu lokacije na kojoj je odlaganje otpada sprovedeno. Radi se o području koje je dio Parka prirode Zeta i pripada zoni II zaštite. Riječ je o močvarnom području koje je izuzetno važno za faunu vodozemaca i koje naseljavaju brojne zaštićene vrste. Takođe, područje je važno za boravak i očuvanje ornitofaune, a zbog svog značaja kao migratorni koridor prepoznato je i na međunarodnom nivou.

U neposednoj blizini predmetne lokacije, u toku su radovi na izgradnji bulevara od Podgorice do Danilovgrada. Ovim putem upućujemo inicijativu za inspekcijski nadzor i kontrolu na navedenoj lokaciji kako bi se utvrdio počinilac nelegalne aktivnosti i sprečila dalja devastacija važnog močvarnog staništa.

banervolonter