Štampa

Izvještaj sa radionice za jačanje kapaciteta za monitoring zaštićenih/ugroženih vrsta sisara

on .

Centar za zaštitu i proučavanje ptica je u periodu od 30.09. do 02.10.2020. godine organizovao radionicu posvećenu jačanju kapaciteta za monitoring zaštićenih/ugroženih vrsta sisara, a koja je održana na Žabljaku, u nacionalnom parku ,,Durmitor''.

Organizovanje radionice je jedna od aktivnosti koje se implementiraju u sklopu projekta ,,Bear in Mind – Bringing environmental actions for the biodiversity protection across the borders'', a koji finansira Evropska Unija u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020, koji CZIP sprovodi u saradnji sa partnerskim organizacijama iz Bosne i Hercegovine – Ornitološko društvo ,,Naše ptice'' iz Sarajeva i Udruga za zaštitu okoliša i održiva razvitka ,,Naša baština'' iz Tomislavgrada. Cilj radionice je jačanje kapaciteta i podrška unaprjeđenju specifičnih vještina službenika zaštićenih područja, predstavnika nevladinog sektora iz oblasti zaštite životne sredine, kao i predstavnika državnih i lokalnih institucija koje rade na zaštiti biodiverziteta u projektnom području.

Program radionice bio je u potpunosti posvećen monitoringu krupnih sisara, a podijeljen na teoretski i praktični dio. Tako su učesnici prvog dana radionice, nakon predstavljanja projekta ''Bear in Mind'' od strane projektnog koordinatora Jasmina Murića, slušali predavanja i prezentacije doktora Slavena Reljića sa Veterinarskog fakulteta sveučilišta u Zagrebu i projektnog koordinatora-mamologa iz Centra za zaštitu i proučavanje ptica Aleksandra Perovića o statusu krupnih sisara u zakonskim i strateškim dokumentima u Crnoj Gori, prepoznavanju i bilježenju znakova medvjeda i vukova u svrhu monitoringa, kao i o načinima i metodologiji za izradu Monitoring protokola za krupne sisare.

Učesnici su drugi i treći dan radionice proveli na terenu gdje su kroz praktičnu primjenu učili o postavljanju foto zamki i pronalasku znakova prisutnosti velikih zvjeri (medvjeda i vuka), te o njihovom označavanju i čuvanju, zatim o postavljanju zamki za vuka i medvjeda, imobilizaciji uhvaćene životinje puhaljkom i puškom (vježba na kartonskom modelu), opisu mjerenja i uzorkovanja prema propisanom obrascu i o obilježavanju uhvaćene jedinke telemetrijskom ogrlicom i praćenju pomoću VHF antene.

Treći dan radionice je dijeom iskrišen i za obilazak foto zamki i prikupljanje fotografija i video snimaka sa njih, koje su predstavnici CZIP-a ranije postavili radi monitoringa prisustva mrkog medvjeda na određenim lokacijama u okviru zaštićenih područja NP Durmitor i PP Piva, kao dio procesa hvatanja jedne jedinke radi obilježavanja GPS odašiljačem u svrhu telemetrijskog praćenja.

Kao rezultat rada na postavljanju zamki u sklopu same radionice, u jednoj od njih uhvaćena je jedna jedinka mrkog medvjeda, na koju je postavljena ogrlica sa GPS odašiljačem i čije kretanje se kontinuirano prati u naučne svrhe, a prvenestveno radi dobijanja podataka koji će poslužiti za izradu Plana upravljanja ovom vrstom za područje NP durmitor i PP Piva, što dodatno potvrđuje uspješnost same radionice.

U okviru projekta ''Bear in Mind'' planirana je organizacija još jedne radionice na temu monitoringa sisara, koja će biti održana u parku prirode ,,Piva''.

radionica 1

banervolonter