Štampa

Šest organizacija iz Crne Gore dobilo šansu za finasiranje projekata u oblasti poljoprivrede

on .

Odabrane su najbolje projektne ideje organizacija civilnog društva iz Crne Gore, Albanije, Makedonije, Srbije i sa Kosova koje će učestvovati u Programu obuke i dodjele bespovratnih sredstava u okviru projekta "Održiva poljoprivreda za održivi Balkan: jačanje kapaciteta OCD za javno zastupanje i razvijanje politika na zapadnom Balkanu". Odabrano je ukupno 48 organizacija i to: 18 iz Srbije, 10 iz Makedonije, 8 iz Albanije, 6 iz Crne Gore i 6 sa Kosova od ukupno 114 pristiglih prijava.

Štampa

Komentari na Prostorni plan posebne namjene za Nacionalni park Skadarsko jezero

on .

Centar za zaštitu i proučavanje ptica želi skrenuti pažnju resornog ministarstva da obrađivač plana (RZUP), na štetu građana i prirode, razvija još jedan dokument upitnog kvaliteta i nivoa stručnosti kao što je to bio slučaj sa Prostornim planom posebne namjene za obalno područje (PPPNOP). Podsjećamo da je taj prostorni plan kapitulirao u gotovo svim opštinama na primorju, pretrpio veći broj stručnih i laičkih komentara sa nivoa lokalne uprave, udruženja građana i političkih partija, kao ni jedan dokument ovog tipa u istoriji Crne Gore. Uprkos deklarativnoj posvećenosti ministarstva da zaštiti Ulcinjsku solanu, isti obrađivač tada je predvidio izgradnju "eko rizorta" sa 1500 kreveta, pozicioniranih na jednom od bazena, koji su Studijom zaštite prepoznati kao zaštitna zona II.

Štampa

Zabraniti lov na grlicu!

on .

Centar za zaštitu i proučavanje ptica, kao član Međunarodne unije za zaštitu prirode (IUCN) i predstavnik Birdlife International-a, uputio je incijativu ka Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja, za ukidanje lova na grlicu (Streptopelia turtur).

Štampa

Predstavljeni crnogorski putopisi za Orjen i Park prirode Piva

on .

Ekonomski fakultet u Sarajevu, Sarajevska regionalna razvojna agencija, Centar za zaštitu i proučavanje ptica, Opština Plužine i Eko Boka, tokom 18. i 19. oktobra, održali su dvodnevnu radionicu u NP Sutjeska, koja je imala za cilj razvoj zajedničkih turističkih paketa za plasman 4 prekogranične turističke destinacije. Na crnogorskoj strani riječ je o budućem zaštićenom području Orjen i Parku prirode Piva, dok je u Bosni i Hercegovini fokus bio na plasmanu destinacije Park prirode Hutovo Blato i Nacionalni park Sutjeska.

Štampa

Radionica za izradu rukotvorina

on .

Centar za zaštitu i proučavanje ptica, Opština Plužine i Eko Boka, organizuju trodnevnu radionicu za izradu rukotvorina koja će se održati u hotelu Magnolija u Tivtu, u periodu od 25. do 27. oktobra 2016. godine, sa početkom u 10 časova. Teme radionica – treninga, koji će okupiti sve relevantne aktere u oblasti rukotvorina iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine, jeste izrada autentičnih suvenira Južnih Dinarida.

Štampa

Trening o marketingu i marketinškim komunikacijama u ekoturizmu

on .

Centar za zaštitu i proučavanje ptica, Ekološko društvo Boke kotorske i Opština Tivat u saradnji sa partnerskim organizacijama Opštinom Baška voda, Hrvatskim institutom za održivi razvoj i udruženjem BIOM organizuju trening „Moderni marketing i marketinška komunikacija u ekoturizmu" koji će biti održan u Herceg Novom (Restoran Pronto Presto)  18. i 19. oktobra i u Tivtu (Multimedijalna sala Opštine Tivat) 20. oktobra 2016. godine sa početkom u 9 časova.

Štampa

Održan trening o samoniklom jestivom bilju na Orjenu

on .

Proteklog vikenda (7-9. oktobar) paralelno sa održavanjem Orjenskog đira, za sve ljubitelje prirode održan je trening o upotrebi samoniklog bilja u kulinarstvu. Obilje jestivog bilja koje se u Crnoj Gori tradicionalno bere i koristi u medicinske svrhe, vremenom sve više dobija na kreativnosti kroz upotrebu bilja u kulinarstvu. Tako su i učesnici ovog treninga učili o samoniklom bilju sa područja Orjena, načinima njegovog sakupljanja i upotrebe u prehrani, a sve u cilju unaprijeđenja turističke kulinarske ponude Boke Kotorske.

Štampa

Zajednički razvoj prekograničnih itinerera

on .

Ekonomski fakultet u Sarajevu uz tehničku podršku Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA organizuje dvodnevnu radionicu "Razvoj novih turističkih proizvoda u prekograničnom području BiH - Crna Gora (NP sutjeska, Hutovo blato, region Boke kotorske i Pive)" koja će se održati 18. i 19. oktobra 2016. godine, u Hotelu Mladost – Nacionalni park Sutjeska.

banervolonter