Štampa

Istraživanja biodiverziteta Skadarskog jezera

on .

Iako postoji dosta literaturnih podataka i istraživanja različitih biljnih i životinjskih vrsta prisutnih na Skadarskom jezeru, podaci su prikupljani koristeći različite metodologije, dok se kontinuirani monitoring sprovodi za neke vrste, među kojima se posebno izdvaja praćenje stanja populacije kudravog pelikana (Pelecanus crispus). Tokom naredne tri godine, Centar za zaštitu i proučavanje ptica će vršiti kontiunirani monitoring vrsta ptica koje  su bile obuhvaćene sporadičnim istraživanjima ili nisu predmet monitoringa tokom prethodnih godina na Skadarskom jezeru, a nalaze se Aneksu I Ptičje Direktive i od posebnog su značaja za uspostavljanje Natura2000 područja.

Osim istraživanja ptica, u saradnji sa ekspertima, biće realizovan monitoring skadarske žabe (Pelophylax shqipericus) ugrožene i endemične vrste koja naseljava samo jedan dio Crne Gore i Albanije, kao i monitoring ihtiofaune.


Ove aktivnosti se realizuju u okviru projekta „SOS Skadar Lake-Keeping the Montenegrin Wilderness Wild"sa ciljem obezbjeđenja dugoročne zaštite nacionalnog parka Skadarsko jezero. Projekat je podržan od Partnerskog fonda za ugrožene ekosisteme (CEPF).

Štampa

Kućica za ptičare

on .

Centar za zaštitu i proučavanje ptica ove godine izlaže svoje proizvode na Trgu Republike, u okviru Podgoričkog Pazara, zajedno sa kreativnim ljudima iz: Studio Ribizla, Cegerice, Knap Studioo i Kreativa Lab, socijalnog preduzeća udruženja Roditelji.me.

Štampa

CZIP dobitnik nagrade Festivala UBRZAJ

on .

Centar za proučavanje ptica (CZIP), Zenepa Lika i Dr Milena Popović Samardžić dobitnici su nagrada Centra za građansko obrazovanje (CGO) za afirmaciju ljudskih prava i građanskog aktivizma u okviru X jubilarnog Festivala filma o ljudskim pravima UBRZAJ.

Štampa

Inicijativa za zaustavljanje daljeg pošumljavanja pašnjaka Sinjajevine

on .

Povodom vijesti da je na Sinjajevini 26. novembra, Ministarstvo odbrane organizovalo akciju pošumljavanja, upućujemo nadležnom Ministarstvu održivog razvoja i turizma i Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine, Inicijativu za preduzimanje potrebnih mjera kako bi se sprečilo realizovanje plana o sadnji ukupno 100 000 sadnica na predmetnoj lokaciji.

Štampa

Izložba “Edukativna stanica Mareza” biće otvorena do 20. novembra

on .

Izložba "Edukativna stanica Mareza", koja je svečano otvorena prošle sedmice trajaće do 20. novembra. Na izložbi su prikazane fotografije biljnih i životinjskih vrsta zabilježenih tokom istraživanja biodiverziteta područja Mareze tokom 2019. godine. Svi podaci prikupljeni tokom istraživanja, ukazuju na to da je ovo područje od izuzetnog značaja i da mu budućnosti treba posvetiti mnogo više pažnje nego do sada. U prilog tome govori činjenica da je Mareza prepoznata kao potencijalno Natura 2000 područje tj. dio ekološke mreže zaštićenih područja Evropske unije.

Štampa

Obilježen Evropski vikend posmatranja ptica na Ulcinjskoj solani

on .

Centar za zaštitu i proučavanje ptica je obilježio evropski vikend posmatranja ptica organizujući izlet za zaposlene Crnogorskog Telekoma i njihove porodice na Ulcinjskoj solani u subotu 5.oktobra. Učesnici su imali prilike da se upoznaju sa prirodnim i kulturnim naslijeđem ovog područja kao i značajem ptica selica i važnosti očuvanja njihovih staništa i odmorišta na migratornim putevima. Takođe, posjetioci su bili u prilici da na ptičijem aerodromu uživo vide neke od najegzotičnijih ptica na svijetu poput flamingosa i pelikana.

Štampa

Ljepotica ili zvjer!

on .

U toku je suzbijanje ambrozije na teritoriji Bjelopavlićke ravnice, projekta koji realizuje Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, uz podršku civilnog sektora iz oblasti zaštite životne sredine. O samoj vrsti, vremenu cvjetanja i načinima uklanjanja možete pročitati više na lifletu kojeg su pripremile studentkinje PMF-a, odsjek biologija, Jelena Belojević i Nina Alorić, kojima smo neizmjerno zahvalni na uloženom trudu i kreativnosti.

banervolonter