Štampa

Inicijativa za odlaganje rasprave o Zakonu o SPI

on .

Pozivamo Ministarstvo javne uprave da odloži javnu raspravu o Zakonu o slobodnom pristupu informacijama nakon pandemije Korona virusa i da objavi mišljenja eksperata Evropske Unije o tom propisu.

Štampa

Dolazi nova generacija pelikana

on .

Prvi put ove godine pelikani su počeli da gnijezde na novoj platformi, koja je postavljena zahvaljujući donaciji Crnogorskog Telekoma i ZOO Ljubljane.

Štampa

Ždral žrtva krivolova

on .

Ekipa CZIP-a je u subotu, 21. marta dobila dojavu od mještana iz Lužnice, da su pronašli ranjenog ždrala. Istog smo odmah preuzeli i hitno dopremili do veterinarske ambulante K9.

Štampa

Svjetski dan šuma

on .

Svjetski dan šuma se svake godine, širom svijeta obilježava 21. marta, s ciljem da se ukaže na njihovu važnost, ali istovremeno i ugroženost.

Štampa

Kućica od blata - blagoslov za kuću

on .

Ako ovih dana primijetite gnijezda na građevinama u vašem okruženju, onda znate da su vam u goste došle gradske laste. Doduše, toliko su prilagođene "gradskom životu" da bi se vjerovatno uvrijedile kada biste ih nazvali gostima.

Štampa

Mehanizam za podnošenje primjedbi na projekat „Očuvajmo Skadarsko jezero"

on .


Centar za zaštitu i proučavanje ptica je otpočeo realizaciju projekta „SOS Skadar Lake-Keeping the Montenegrin Wilderness Wild" koji ima za cilj obezbjeđenje dugoročne zaštite nacionalnog parka Skadarsko jezero. Projekat je podržan od Partnerskog fonda za ugrožene ekosisteme (CEPF).

Štampa

Proslava Ramsara na Ulcinjskoj solani

on .

Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore je i ove godine obilježio Svjetski dan močvarnih staništa, organizovanjem izleta za đake United Kids international škole iz Podgorice.

 

Štampa

Istraživanja biodiverziteta Skadarskog jezera

on .

Iako postoji dosta literaturnih podataka i istraživanja različitih biljnih i životinjskih vrsta prisutnih na Skadarskom jezeru, podaci su prikupljani koristeći različite metodologije, dok se kontinuirani monitoring sprovodi za neke vrste, među kojima se posebno izdvaja praćenje stanja populacije kudravog pelikana (Pelecanus crispus). Tokom naredne tri godine, Centar za zaštitu i proučavanje ptica će vršiti kontiunirani monitoring vrsta ptica koje  su bile obuhvaćene sporadičnim istraživanjima ili nisu predmet monitoringa tokom prethodnih godina na Skadarskom jezeru, a nalaze se Aneksu I Ptičje Direktive i od posebnog su značaja za uspostavljanje Natura2000 područja.

Osim istraživanja ptica, u saradnji sa ekspertima, biće realizovan monitoring skadarske žabe (Pelophylax shqipericus) ugrožene i endemične vrste koja naseljava samo jedan dio Crne Gore i Albanije, kao i monitoring ihtiofaune.


Ove aktivnosti se realizuju u okviru projekta „SOS Skadar Lake-Keeping the Montenegrin Wilderness Wild"sa ciljem obezbjeđenja dugoročne zaštite nacionalnog parka Skadarsko jezero. Projekat je podržan od Partnerskog fonda za ugrožene ekosisteme (CEPF).

Štampa

Kućica za ptičare

on .

Centar za zaštitu i proučavanje ptica ove godine izlaže svoje proizvode na Trgu Republike, u okviru Podgoričkog Pazara, zajedno sa kreativnim ljudima iz: Studio Ribizla, Cegerice, Knap Studioo i Kreativa Lab, socijalnog preduzeća udruženja Roditelji.me.

Štampa

CZIP dobitnik nagrade Festivala UBRZAJ

on .

Centar za proučavanje ptica (CZIP), Zenepa Lika i Dr Milena Popović Samardžić dobitnici su nagrada Centra za građansko obrazovanje (CGO) za afirmaciju ljudskih prava i građanskog aktivizma u okviru X jubilarnog Festivala filma o ljudskim pravima UBRZAJ.

banervolonter