Štampa

Trening o održivom upravljanju zaštićenim područjima u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini (08.-10.04.2014-Tivat)

on .

U periodu od 8.-10.04. 2014. godine u Tivtu biće održan trening "Održivo upravljanje zaštićenim područjima u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini". Trening se organizuje u okviru IPA prekograničnog projekta "ORNIBA-Zaštita ptičjih vrsta na Balkanu : Zajednička intervencija Bosne i Hercegovine i Crne Gore" kojeg zajednički realizuju Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore u saradnji sa Opštinom Tivat i partnerskim organizacijama iz Bosne i Hercegovine –"Oxfam Italia", "Naše Ptice" i "Novi val". 

Štampa

Premijera lutkarske predstave"Ptice bez granica" u Crnoj Gori

on .

U okviru aktivnosti kampanje "Ptice bez granica" u Kulturnom centru u Tivtu će, 10.04.2014. godine sa početkom u 9.30 h biti izvedena lutkarska predstava za djecu pod istoimenim nazivom. 
Predstava, koja je dio kampanje za podizanje svijesti o potrebi borbe protiv krivolova, ima za cilj uvesti najmlađu populaciju u svijet ptica, probleme koji su prisutni u očuvanju ekosistema i uticaju promjena nastalih u staništima prica na njihov život i brojnost. Nastala je kao rezultat ideja i prijedloga koje su za ovu predstavu dala sama djeca, kroz radionice i posjete kritičnih tačaka u kojima se jasno vidjelo kako čovjek svojim djelovanjem narušava život ptica. Sve ove ideje su, na djeci pristupačan način, u predstavu pretočili mladi dramski umjetnici iz Mostara (B&H), Bojan Beribaka i Ivana Radić. 
Štampa

Proljećno praćenje migracije ptica na Hutovom blatu (10.03.-14.03.2014)

on .

U periodu od 10.-14. marta 2014, na Hutovom blatu je održan posljednji ornitološki kamp u okviru ORNIBA projekta sa ciljem praćenja proljećne migracije ptica. Kamp se sastojao iz teorijske radionice i praktičnog rada na terenu. Tema teorijske radionice je bio značaj Jadranskog migratornog puta za migraciju ptica, posebno ždralova a takođe su predstavljeni prvi rezultati istraživanja ornitofaune u okviru ORNIBA projekta. 
Tokom trajanja kampa, terenski istraživači su pratili migraciju ptica na Mostarskom blatu i nekoliko lokacija unutar parka prirode Hutovo blato (pašnjaci, nasipi kod pašnjaka, Svitavsko jezero, rijeka Krupa i jezero Drijen).
Štampa

BirdLife International poziva partnere da posjete Ulcinjsku solanu

on .

Bird Life International (BLI), globalni autoritet u oblasti zaštite ptica, prepoznao je napore CZIP-a u cilju zaštite i promocije Ulcinjske solane.
Ne prvi put, BLI poziva članove ove prestižne organizacije da posjete Ulcinjsku, od čovjeka storenu, lagunu, osjete i dožive bogatstvo njenog biodiverziteta.
Štampa

Održan ornitološki kamp na Tivatskim solilima (03.03.-07.03.2014)

on .

U periodu od 03.03. do 07.03.2014. godine na Tivatskim solilima je održa ornitološki kamp u cilju praćenja proljećnog aspekta migracije ptica i nastavka obuke istraživača na terenu. Obuka je vršena kroz teorijski dio, u okviru kojeg su prikazani i dokumentarni filmovi o fenomenu migracije ptica tokom godine. Takođe, posebna pažnja je posvećena praktičnoj obuci-radu na terenu, tj. posmatranju ptica na području Tivatskih solila, Platamuna i Ploča, kao i praćenju migracije ptica iz akvatorijuma Bokokotorskog zaliva. 
Štampa

Postavljene kućice za giježđenje zlatovrane

on .

Centar za zaštitu i proučavanje ptica postavio je kućice za gniježđenje Zlatovrane-modrulje (lat. Coracias garrulus) na području dva IBA staništa u Crnoj Gori: Tivatskim solilima i Buljarici. Sa osloncem na pozitivno iskustvo sa Ulcinjske solane gdje je zlatovrana gnijezdila u svih sedam postavljenih kućica nekoliko sezona unazad, očekujemo istu uspješnost i na Tivatskim solilima i Buljarici.

Štampa

Ubijen flamingos na Ulcinjskoj solani!

on .

CZIP treću godinu za redom vrši monitoring krivolova na teritoriji opštine Ulcinj. Danas su kolege iz Slovenije, koji svakodnevno prate proljećnu migraciju, našli jednog ubijenog i primijetili jednog ranjenog flamingosa. 
U poslednjih mjesec dana je primijećeno nekoliko krivolovnih aktivnosti u bazenima solane, s toga su ptice jako preplašene
Štampa

Održan capacity building trening u Tivtu u okviru projekta ORNIBA

on .

Protekle sedmice, od 18. do 20.februara 2014.godine u Tivtu je održan trodnevni trening „Monitoring, zaštita i upravljanje pticama na zaštićenim močvarama Crne Gore i Bosne i Hercegovine“ sa ciljem jačanja kapaciteta nevladinih organizacija koje djeluju na polju očuvanja prirode i upravljača zaštićenim područjima Tivatska solila i Hutovo blato, fokusnih lokaliteta projekta ORNIBA. 
Štampa

Poziv za učešće na trećem ornitološkom kampu na Tivatskim solilima (03.03-07.03.2014)

on .

Centar za zaštitu i proučavanje ptica u sklopu aktivnosti IPA prekograničnog projekta “ORNIBA-zaštita ptičjih vrsta na Balkanu: Zajednička intervencija Bosne i Hercegovine i Crne Gore” finansiranog od strane Evropske unije, kojeg zajednički organizuje sa partnerskim organizacijama iz Bosne i Hercegovine-Oxfam Italia, Naše ptice i Novi val i Opštinom Tivat, organizuje petodnevni ornitološki kamp koji će biti održan na području specijalnog rezervata prirode Tivatska solila u periodu od 03. do 07. marta 2014. godine.

Štampa

Odabrani vodiči za solanu

on .

U okviru projekta “Ulcinjska Solana kao eko-turistička destinacija” Centar za zaštitu i proučavanje ptica organizuje obuku za vodiče na Ulcinjskoj solani. U saradnji sa Turističkom organizacijom otvoren je konkurs i, iako je bio prijavljen veliki broj kvalitetnih kadidata, odabrano je pet učesnika obuke.

banervolonter