Print

II Međunarodna konferencija o zaštiti Ulcinjske solane

on .

Centar za zaštitu i proučavanje ptica u saradnji sa Opštinom Ulcinj i njemačkom organizacijom EuroNatur organizuje II Međunarodnu konferenciju o zaštiti Ulcinjske solane koja će se održati u Podgorici i Ulcinju, 7. i 8. april 2016. godine. Razlog ponovnog organizovanja konferencije za zaštitu Solane, simbolično godinu dana kasnije, jeste njena nacionalna i međunarodna zaštita koja uprkos dogovorenim zaključcima sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma, do sada nije ostvarena.

Iako je napredak, u pogledu cjelokupne zaštite ovog ekosistema ostvaren, postavljanjem privremenog upravljača – Nacionalnih parkova Crne Gore, te opravkom pumpnih postrojenja koje su od vitalnog značaja za hidrološki režim Solane, dogovoren vremenski okvir iz zaključaka sa prethodne konferencije nije ispoštovan.

Upravo iz tog razloga inicijatori prijedloga zaštite smatraju II Međunarodnu konferenciju o zaštiti Ulcinjske solane, kao nastavak ranije uspostavljenog dijaloga sa međunarodnom zajednicom i resornim Ministarstvom, ali i konstruktivnog razmatranja svih prepreka koje su se u međuvremenu našle na putu finalizacije zaštite ovog područja.

Prema agendi pored brojnih međunarodnih predstavnika koji će prezentovati primjere dobre prakse na solanama u regionu (Bugarska) ali i uticaja koji ima očuvanje Ulcinjske solane na ostale države Drimskog sliva i vrste u čije se očuvanje ulaže već decenijama (kudravi pelikani, Grčka), zvaničnik Ramsarskog sekretarijata će odgovoriti na sve nedoumice resornog ministarstva u pogledu međunarodne zaštite koja je izostala a o čijem eventualnom napretku javnost nema podataka.

Učesnicima konferencije prvog dana pored organizatora i resornog ministarstva obratiće se i šef Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Mitja Drobnič, potom ambasadorke SR Njemačke, Gudrun Steinacker i Sjedinjenih Američkih Država, Margaret Ann Uyehara, kao i Princ Nikola Petrović Njegoš. Od međunarodnih organizacija konferenciji će prisustvovati i predstavnici BirdLife International ali i druge ambasade koje pružaju podršku procesu zaštite Ulcinjske solane poput Poljske, Bugarske i Grčke.

Organizaciju konferencije pomogli su BirdLife International, MAVA Fondacija, EuroNatur i Partnerski fond za ugrožene ekosisteme.

banervolonter