Štampa

Područja za ptice

on .

Od ukupnog broja evropskih vrsta ptica, više od 60% može se danas redovno registrovati u Crnoj Gori.

Otkud tolika raznolikost?

Izuzetna osobenost i promjenljivost klime, geomorfološih oblika i staništa od morskih, preko pješčanih dina, solana, mediteranskih jezera i prostranih kraških polja, pa uz kanjone i kotline do gustih šuma, planinskih pašnjaka i golih vrhova, sigurna su garancija bogatog biodiverziteta.

Uz sve ove "pogodnosti" Crna Gora se nalazi na jednom od migratornih pravaca, te i sa te srane bogati svoju listu ptica i kvalitetom, a posebno kvantitetom.

banervolonter