Štampa

Gnjezdarice

on .

U Crnoj Gori je u periodu 2002-2014, registrovano 99 gnjezdarica nepjevačica i 1 vjerovatna gnjezdarica nepjevačica, te 107 pjevačica gnjezdarica i 1 koja je moguća gnijezdarica u Crnoj Gori. Ukupno, za posmatrani period imamo registrovanih 206 gnjezdarica i 2 koje vjerovatno gnijezde, što je ukupno 208 vrsta.

Pet najbrojnijih gnjezdarica Crne Gore su domaći vrabac, zeba, grmuša crnoglava, velika sjenica i crvendać, slijedi kos, zviždak obični, čvorak, poljski vrabac i brgljez. Najrjeđe gnjezdarice Crne Gore su sljedeće vrste: roda, šivačica-cistikola, rumenka, šarena utva, eja poljska, krški soko, bjelonokta vjetruška, ostrigar, morski soko, drozd branjug, voljic maslinar, crnovrata muharica.

Indeks gustine vrsta gnjezdarica (IGV=log broja vrsta gnjezdarica/log površina u km2) predstavlja jedan od realnih pokazatelja ornitološkog bogatstva pojedinih ekološko-geografskih cjelina. U Crnoj Gori je taj indeks znatno iznad balkanskog prosjeka.

Procjenu broja pjevačica u Crnoj Gori i njihove trendove možete pogledati ovdje.

banervolonter