Štampa

Nalazi prstenovanih ptica

on .

Svake godine milijarde ptice kreću na put koji mi nazivamo „seoba ptica“. Čovjek je oduvijek bio fasciniran tim sezonskim kretanjima. U ljudsku svijest i kulturu duboko su ušle vrste poput rode ili laste koji svi povezujemo s proljećem i nadolazećim toplijim razdobljem u godini. Kada se, pak, ptice okupljaju u velika jata, to povezujemo s jeseni i nadolazećom zimom. Samim tim što primjećujemo da su ptice toliko mobilne/pokretne pobudili su interes brojnih naučnika i prirodnjaka koji su željeli bolje shvatiti seobu ptica.
 
Prstenovanje ptice je prvi oblik praćenja seoba ptica na nivou jedinke. Programi prstenovanja provode se u nekim državama već više od 100 godina. Osnovna ideja ove aktivnosti je označiti pticu jedinstvenim prstenom koji čini pticu indivudalno prepoznatljivom. Prstenovana jedinka se onda, nakon hvatanja,  identifikuje očitavanjem prstena – što nazivamo „nalaz“. Na osnovu tih nalaza mogu se donekle odrediti seobeni putevi ptica, vrijeme kada određene ptice kreću na seobu, gdje su im prostori zimovanja ili gniježđenja, te starost koje neke vrste mogu doživjeti u prirodi.
 
Danas, sve jeftiniji i time dostupniji odašiljači (satelitski, GPS) i geolokatori čine praćenje seobe ptica zanimljivijom, jer se označene jedinke mogu pratiti u realnom vremenu. Označene ptice odašilju svoje prostorne koordinate, a nauka od toga dobija detaljnije informacije o njihovom kretanju i zadržavanju na pojedinim mjestima.

U Atlasu seobe ptica Crne Gore, obrađeni su podaci 246 prstenovanih ptica koje su markirane širom  Evrope i u bivšem SSSR-u, a očitane su u Crnoj Gori. Ovom spisku prstenovanih ptica dodaje se još 19 jedinki od 10 vrsta ptica obilježenih satelitskim transmiterima koje su na svojoj migraciji koristile teritoriju Crne Gore za prelet ili za odmor tokom seobe.

Prva prstenovana ptica očitana u Crnoj Gori je riječni galeb (Larus ridibundus) iz 1909. godine, prstenovan u Mađarskoj dok je posljednja predstavljena u ovom izdanju (Phoenicuros ochruros), prstenovana u Češkoj i iste godine (2016), a očitana u Crnoj Gori.

banervolonter