Novosti

CZIP

Ko smo mi?

Misija CZIP-a je zaštita ptica i ostalih biljnih i životinjskih vrsta, njihovih staništa, monitoring biodiverziteta Crne Gore, edukacija građana, popularizacija naučnih istraživanja, kao i saradnja sa drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu, koje se bave zaštitom prirode.

Naša vizija

harmonija u odnosu između ljudi i prirode i ekonomski razvoj baziran na principima održivog korišćenja resursa

Naša misija

je zaštita ptica i ostalih biljnih i životinjskih vrsta, njihovih staništa, monitoring biodiverziteta Crne Gore

Naš tim

Ko je sve dio ovog ovog sjajnog jata? Mi smo mali, ali odabrani tim. Klik na link ispod ukoliko želiš da saznaš!

Koliko znate o pticama u Crnoj Gori?

Želiš postati naš volonter?

Želiš postati naš volonter?

Želiš postati naš volonter?

Želiš postati naš volonter?

Želiš postati naš volonter?

Želiš postati naš volonter?

Želiš postati naš volonter?

Gnijezdo porodice Rodić