Novosti

CZIP

Ko smo mi?

Misija CZIP-a je zaštita ptica i drugih biodiverzitetskih grupa i njihovih staništa kroz naučna istraživanja, edukaciju građana i javno zagovaranje u cilju održivog korišćenja resursa, dobrobiti zajednice i prirode u Crnoj Gori.

Naša vizija

je život u harmoniji sa prirodom uz održivi razvoj.

Naša misija

je zaštita ptica i drugih biodiverzitetskih grupa i njihovih staništa kroz naučna istraživanja, edukaciju građana i javno zagovaranje u cilju održivog korišćenja resursa, dobrobiti zajednice i prirode u Crnoj Gori.

Naš tim

Ko je sve dio ovog ovog sjajnog jata? Mi smo mali, ali odabrani tim. Klik na link ispod ukoliko želiš da saznaš!

Koliko znate o pticama u Crnoj Gori?

Želiš postati naš volonter?

Želiš postati naš volonter?

Želiš postati naš volonter?

Želiš postati naš volonter?

Želiš postati naš volonter?

Želiš postati naš volonter?

Želiš postati naš volonter?

Porodica Rodić