Ptica godine – tetrijeb!

Izabrali ste pticu godine! Velikim brojem vaših glasova, najveća planinska koka – tetrijeb je odnijela ubjedljivu pobjedu!

Tetrijeb (Tetrao urogallus) 

Tetrijeb je najveća planiska koka Evrope. Naseljava stare četinarske i mješovite šume na planinama iznad 1400 mnv. Ovaj veliki ljubitelj borovnica hrani se još i iglicama četinara, lišćem, pupoljcima, cvijećem i drugim bobicama. U proljeće se okupljaju na pjevalištima gdje karakterističnim pjevom i šepurenjem privlače ženke. Mužijaci su vidno krupniji od ženki, dugog repa i vrata i tamne boje perja. Kljun je tamno žute boje. Ženka je znatno manja od mužijaka, sivosmeđe boje sa crnim poprečnim prugama, grlo i prsa su riđi. Gnijezdo grade na tlu, uz stablo ili u gustišu grmlja u prirodnom udubljenju. Tokom prve polovine maja ženka snese 6-15 jaja na kojima leži od 26 do 29 dana. Pilići se osamostaljuju krajem ljeta i početkom jeseni, često ostajući zajedno u manjim grupama. Ugrožen je nekontrolisanom sječom šuma. Veoma je plah i nije spretan letač. U prošlosti je bio ugrožen i krivolovstvom dok se danas taj vid uticaja na tetrijeba smanjio.

Pretraga