Udvaranje ptica i njihovi rituali

Kao i kod ljudi, bitan element uspješnosti pronalaženja partnerki i kasnijeg ostvarivanja potomstva kod ptica predstavljaju tehnike udvaranja tj. zavođenja. Različite tehnike udvaranja, kao što su npr. prepoznatljivi pjev ili karakteristična obojenost ptica služe za smanjenje kompeticije za teritoriju između vrsta, a i omogućavaju odabir kompatibilnih partnerki. Ponašanje mužjaka prilikom udvaranja može takođe ukazati na snagu, zdravlje i želju za ostvarivanjem potomstva, omogućavajući različitim vrstama ptica da odaberu najbolje partnere i obezbjede potomstvo.

Tokom evolucije mužjaci ptica su razvili niz različitih tehnika udvaranja koje koriste pri osvajanju partnerki.

Mužjaci ptica pjevaju da bi zaveli ženke, a kvalitet njihove interpretacije direktno utiče na proces zavođenja. Složenost pjesme, varijetet različitih pjesmi ukazuju na zrelost i inteligenciju mužjaka, a duže i glasnije pjevanje na njegovu izdržljivost. Pjevanjem mužjak ukazuje i na granice svoje teritorije, plašeći na taj način suparnike. Kod nekih vrsta ptica pjevaju uglavnom mužjaci, a kod nekih vrsta pjevaju u duetu u okviru rituala udvaranja.

Perje jarkih boja i istaknuti djelovi tijela mužjaka, kao što su dodatno perje na glavi, nabori kože mogu da ukažu na njegovu jačinu i zdravlje. Među pticama se ističe paun sa raskošnim plavo-zelenim perjem i veoma dugim repom koji na taj način privlači ženke. Da bi se predstavili ženkama u najboljem svijetlu neki mužjaci mijenjaju pozicije prikazivanja perja.

Rituala s kojim se mužjaci ptica vrlo često koriste tokom udvaranja je nuđenje hrane. Mužjak može ženki donošenjem insekta, guštera, ribe ili manjih glodara da pokazuje ženki da je sposoban da joj obezbijedi hranu dok izleže jaja ili leži na njima i brine o ishrani mladunaca. Kod nekih vrsta, mužjaci donešenu hranu ostavljaju pored ženke, a neki direktno ubacuju hranu, kao što su na primjer sjemenke ili insekti u kljun ženke, pokazujući joj na taj način spremnost za hranjenje mladunaca. U toku udvaranja mužjak evroazijske pčelarice donosi insekte kao poklon, a mužjak vodomara donosi male ribe koje uz naklanjanje pruža ženki.

Mužjaci nekih vrsta ptica privlače ženke pokazivanjem svojih graditeljskih vještina. Pravljenje gnijezda prije dolaska ženke je način da mužjak obezbijedi teritoriju i pokaže da je sposoban da brani gnijezdo. Na primjer, kao što je slučaj sa rodama u Beranama,  mužjak stiže prvi i pravi novo ili popravlja prošlogodišnje gnijezdo donoseći drvca, mahovinu, djelove biljaka. Takođe da bi gnijezdo učinili aktraktivnijim, mužjaci ga ukrašavaju kamenčićima, mahovinom, različitim biljkama. Mužjak sjenice, na primjer, privlači partnerku upadljivim gnijezdom. Ženka zatim bira gnijezdo koje joj se sviđa ili nakon parenja sa odabranim mužjakom polaže jaja u gnijezdo koje sama pravi.

Bliski kontakt između mužjaka i ženke može da bude dio rituala udvaranja i istovremeno da smanji agresiju između njih. Da bi pokazale da nemaju namjeru da povrijede partnera, ptice se mogu približiti jedna drugoj, nasloniti jedna uz drugu ili priljubiti.

Pretraga