Donacija i instalacija dvije električne ograde za zaštitu pčelinjaka

Nerijetko, na mjestima gdje se imanja ljudi preklapaju sa područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri, dolazi do nastanka imovinske štete. To je slučaj i sa pčelinjacima u Crnoj Gori. Tim povodom, Centar za zaštitu i proučavanje ptica zajedno u saradnji sa Savezom pčelarskih organizacija Crne Gore donira i instalira dvije profesionalne električne ograde za zaštitu pčelinjaka od mrkog medvjeda. Ovim putem pozivamo sva registrovana poljoprivredna gazdinstva koja se bave pčelarstvom, da se prijave. Prijave se mogu slati u toku naredne dvije sedmice, zaključno sa 01.07.2021 godine do 12:00h. Nakon evaluacije prispjelih prijava, komisija će izabrati dva domaćinstva kojima će se donirati po jedna profesionalna električna ograda.

Uslovi za prijavu:

Po važećoj zakonskoj legislativi, osobe koje bi na svojoj imovini potencijalno mogle pretrpjeti štetu od životinja strogo zaštićenih vrsta, dužne su o svom trošku preduzeti sve zakonski dopuštene radnje i zahvate kako bi sačuvali svoju imovinu, spriječili nastanak štete i ostvarili pravo na naknadu štete, ukoliko se ista desi.

Zaštita krupnih zvijeri, zbog brojnih socio-ekonomskih izazova, je proces koji se ne može osloniti isključivo na prirodne nauke. Očuvanje populacije mrkog medvjeda, u najvećoj mjeri zavisi od tolerancije čovjeka prema ovoj vrsti. U sklopu projekta „Zaštita mrkog medvjeda u Dinaridima“, CZIP će u saradnji sa Savezom pčelarskih organizacija Crne Gore na ovaj način pokušati da pruži svoj doprinos u cilju spriječavanja štete na pčelinjacima od strane mrkog medvjeda. Kroz uzajamnu podršku, težimo ka postizanju zajedničkog cilja koji se temelji na uvjerenju da je moguće poboljšati suživot između čovjeka i medvjeda.

Električne ograde potiču od EU proizvođača koji uspješno posluje na evropskom tržištu više od 30 godina. Pored električnog čuvara (klasa PREMIUM, ECO tehnologija, posjeduje sertifikat za sigurnost ljudi, životinja i životne sredine), dva dobitnika donacije će dobiti i prataći materijal za puštanje električne ograde u rad: žicu, izolatore, spojnice, zatezače, uzemljenje itd.

Obrazac za prijavu možete preuzeti OVDJE.

Prijave možete slati na e-mail: aleksandar.perovic@czip.me i spocg@t-com.me

Pretraga