Studijska posjeta Parku prirode Lonjsko polje

Centar za zaštitu i proučavanje ptica je organizovao studijsku posjetu Parku prirode Lonjsko polje u Hrvatskoj, u periodu od 15-18.09.2021. godine. U studijskoj posjeti su pored predstavnika CZIP-a učestvovali i predstavnici Nacionalnih parkova Crne Gore, Opštine u okviru Glavnog grada – Golubovci i TV Vijesti.

Park prirode Lonjsko polje je najveće močvarno zaštićeno područje u Hrvatskoj, koje se prostire na 50.650 hektara, između Siska i Gradiške. Ime je dobilo po rijeci Lonji, jednoj od pritoka rijeke Save, čije vode zajedno sa vodama ostalih pritoka periodično plave ovo područje, uslovljavajući time različite tipove staništa i veliku raznolikost živog svijeta.

Cilj studijske posjete je prvenstveno bilo upoznavanje sa različitim metodama uklanjanja invazivne biljne vrste bagremca (Amorpha fruticosa) koje se u Lonjskom polju efikasno primjenjuju dugi niz godina. Naime, učesnici su kroz obilazak Parka prirode svjedočili različitim načinima uklanjanja bagremca, ali i održavanja livada nakon uklanjanja. Pašnjak Orlinci poslužio je kao primjer najefikasnijeg održavanja livade čistom. Ovdje se metodom malčiranja uz pomoć posebnog nastavka za traktor najprije biljna masa samelje, nakon čega se pašnjak održava redovnim košenjem i ispašom stoke. U ovom slučaju izdanke bagremca za ishranu koriste autohtone pasmine podolskog goveda čime održavaju pašnjak i sprječavaju dalje širenje ove invazivne biljne vrste.

Pored pašnjaka Orlinci, učesnici su posjetili i druge lokalitete među kojima je i Spomen područje Jasenovac, gdje su se upoznali sa nešto drugačijom metodom održavanja pašnjaka – metodom košenja bez ispaše u saradnji sa lokalnim stanovništvom, kao i Poganovo polje koje odlikuje odsustvo stoke, ispaše i košenja, gdje je bagremac visok i preko 2m i u potpunosti okupirao stanište u vidu gustih žbunastih sklopova. Takođe, posjećeni su i mnogi drugi lokaliteti kao što su i Repušničko i Osekovsko polje, ali i centri za posjetioce kojih u Lonjskom polju ima ukupno četiri gdje su učesnici upoznati sa prirodnim i kulturnim vrijednostima ovog parka prirode.

Kako širenje bagremca predstavlja veliki problem na području plavnih livada Skadarskog jezera, studijska posjeta i upoznavanje sa efikasnim metodama uklanjanja ove invazivne vrste je bilo od suštinskog značaja. Najefikasnijom se pokazala metoda malčiranja i redovnog košenja u kombinaciji sa ispašom, gdje bi se ovaj primjer dobre prakse mogao uspješno uspostaviti i na teritoriji NP Skadarsko jezero i time spriječiti dalje širenje bagremca i osigurati očuvanje biodiverziteta plavnih livada Skadarskog jezera. 

Studijska posjeta organizovana je u okviru projekta “Obnova vlažnih livada Skadarskog jezera za održivu i tradicionalnu upotrebu”, koji je podržan od strane Fonda za kritično ugrožene ekosisteme (CEPF).

Prilog o ovoj studijskoj posjeti iz ugla novinarke Marije Radović, koja je bila jedna od učesnica, možete pronaći OVDJE.