Pravo na zdravu životnu sredinu-novo ljudsko pravo prema Ujedinjenim nacijama

Savjet za ljudska prava Ujedinjenih nacija (UN) je u Ženevi krajem prošle sedmice jednoglasno izglasao prijedlog rezolucije o pravu na zdravu životnu sredinu kao jedno od ljudskih prava! Očekuje se da će ova rezolucija i zvanično biti usvojena na narednoj generalnoj skupštini Organizacije ujedinjenih nacija.

Ovo pravo je izglasano zahvaljujući kampanji BirdLife Internationala #1Planet1Right koja je pokrenuta na početku pandemije COVID-19, tokom 2020. godine. Upravo je početak pandemije bio “okidač” za početak kampanje kako bi se ukazalo da su potrebne promjene u odnosu ljudi prema prirodi. Kampanju je podržala aktivistkinja Greta Tunberg, više hiljada organizacija iz sektora zaštite životne sredine  kao i preko 120 000 građana potpisivanjem peticije.

Kampanji se pridružio i CZIP koji je pozvao građane Crne Gore da učestvuju u kampanji i potpišu peticiju kako bi se ukazalo na neophodnost uvođenja prava na životnu sredinu kao fundamentalnog ljudskog prava.

Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima je usvojena 1948. godine nakon Drugog svjetskog rata i sadrži 30 članova sa opisom osnovnih ljudskih prava koja moraju biti zaštićena. Nadamo se da će uskoro pravo na zdravu životnu sredinu i zvanično postati i 31. član deklaracije.

Pretraga