Reagovanje na prozivke Miljana Miličkovića na naš račun

Povodom burne reakcije  i prozivki na naš račun koje su objavljene na profilu Miljana Miličkovića (@drmiljan), vlasnika „Prihvatilište i oporavak životinja Crna Gora“, Centar za zaštitu i proučavanje saopštava sledeće:

„Miljan Miličković je već tužio CZIP po osnovu povrede prava ličnosti – prava na čast i ugled, čime je tražio naknadu štete, međutim tužbeni zahtjev je odbijen presudom Osnovnog suda u Podgorici, a zatim i potvrđen presudom Višeg suda. Povod za podnošenje tužbe bio je slučaj nedozvoljenog zadržavanja mečića koji su 2017.godine pronađeni bez majke. Za dva mečića uspješno je pronađeno mjesto u rehabilitacionom centru u Grčkoj dok je treće meče Miličković vješto skrivao od nadležnih organa i javnosti sve dok nije bilo kasno da se i njemu pronađe adekvatno mjesto za odrastanje. Reagovanja na postupanja Miličkovića, pogrešno su shvaćena kao napad na ličnost, dok je naš jedini interes bio da zbrinemo mečiće koji su zaštićena vrsta a sa kojima nije postupao u skladu sa njihovim potrebama.

Naime, u obrazloženju Osnovnog suda koje možete pročitati OVDJE i obrazloženju Višeg suda koje možete pročitati OVDJE, sudija smatra da su tuženi Darko Saveljić i CZIP imali znanja, osnova i potrebe da javno ukazuju na propuste u radu Miličkovića i da se sve izjave tumače kao reagovanja. Kritike su bile direktno usmjerene na njegov rad, odnosno nisu bile na ličnoj osnovi. Takođe, sudija smatra da smo za iste imali uporišta u dokazima. Konkretno misli se na neposjedovanje dozvole za prihvatilište ali i nepravilno ponašanju prema mečićima koje je u presudi više puta pomenuto i isticano.

Posebno želimo da istaknemo dio iz presude kojim se potvrđuje da su istiniti naši navodi da je takozvano prihvatilište u trenutku kada je bilo predmet sudskog postupka, radilo bez dozvole, tj da, u ovom slučaju tužilac, Miličković, nije imao dozvolu za držanje divljih životinja. Sud je takođe utvrdio:

Dodatno, sudija je utvrdio da je naša djelatnost upravo zaštita prirode i u tom pravcu je cijenio da smo „imali za pravo“ da upućujemo kritike na račun Miličkovića. U zaključku, Sud nalazi da citirani djelovi tekstova ne predstavljaju povredu prava ličnosti Miljana Miličkovića, da nisu bili usmjereni na povredu časti i ugleda tužioca te da sadržina objavljenih tekstova ne omalovažava i ne vrijeđa.”

Pretraga