Uništena kolonija pčelarica u Ulcinju

Zastrašujući rezultati avio regate koja se održala u Ulcinju broje na stotine zgnječenih gnijezda pčelarica. Naime, pripreme za ovaj događaj izvršene su na način da se lokacija u Štoju prvo utabala mašinama. Ovo je značilo sigurnu smrt ptićima koji su se nalazili u gnijezdima u zemlji. Ekologija ove vrste je takva da one u pjeskovitom tlu prave gnijezda u vidu podzemnih kanala kako bi sačuvale ptiće od predatora. Da se sačekalo samo mjesec dana ptići bi napustili gnijezda i regata bi prošla bez prolivene krvi! Na predmetnom potezu svake godine prebrojimo i do 600 pčelarica, preko 300 gnijezdećih parova, pa je prva gruba pretpostavka da je uništeno najmanje 100 aktivnih gnijezda.

Iako smo se nadali da je regata eventualno održana na prostoru koji nije zahvatio koloniju, nažalost dobili smo informacije koje potvrđuju naše najgore strahove. Turisti iz Češke koji su svake godine fotografisali ove predivne ptice vratili su se na smještaj plačući jer je polovina gnijezdeće kolonije na smrt zgniječena. Danas plače i nebo u Ulcinju i svi mi koji smo godinama prebrojavali ove ptice i pratili njihov podmladak.

Nakon procjene stanja na terenu, te prikupljenih dokaznih materijala, podnijećemo krivičnu prijavu protiv organizatora te uputiti inicijativu ekološkoj inspekciji za pokretanje prekršajnog postupka! Naime shodno Zakonu o zaštiti prirode čl. 91 zabranjeno je oštećivati ili uništavati gnijezda ptica, kao i područja njihovog razmnožavanja ili odmaranja. Za kršenje ovog člana novčano se ima kazniti pravno lice u iznosu od 2.000 do 40 hiljada eura. Pored toga naš krivični zakonik u članovima 307 i 309 definiše krivična djela oštećenja životne sredine i razaranje staništa koja pored novčane propisuju i kazne zatvora.

Pretraga