Na području NP Skadarsko jezero postavljeno 7 solarnih klupa

U sklopu PA.CON projekta Centar za zaštitu i proučavanje ptica je sproveo nabavku 7 solarnih klupa, koje su postavljene 10. novembra 2022. godine, na lokacijama kod centra za posjetioce na Vranjini, na pristanu u Virpazaru i na šetalištu u Rijeci Crnojevića, a dodatno će biti postavljene i na rekonstruisanom pružnom nasipu u Virpazaru, kada radovi budu završeni.

Svaka klupa ima solarni panel preko kojeg se pune ugrađene baterije, a koje su povezane sa 4 USB punjača i 2 bežična punjača za punjenje elektronskih uređaja. U saradnji sa Javnim preduzećem za nacionalne parkove Crne Gore odabrane su i pripremljene lokacije na Vranjini i u Virpazaru, dok su lokacije na Rijeci Crnojevića odabrane u saradnji sa Turističkom organizacijom Prijestonice Cetinje.

Postavljanje solarnih klupa na pomenutim lokacijama će poboljšati turističku infrastrukturu i omogućiti bolju valorizaciju prirodnih i kulturnih resursa u svrhu razvoja turizma. Posjetioci Skadarskog jezera će od sada na pomenutim lokacijama dok odmaraju i uživaju pogledu imati mogućnost i da napune svoje električne uređaje.

Projekat PA.CON realizuje se u okviru Interreg IPA CBC Croatia Bosnia and Herzegovina Montenegro 2014 2020 i kofinansiran je sredstvima EFRR i IPA II fondova Evropske unije.