Anketa o prašumama Crne Gore

Da li Crna Gora, osim Biogradske gore, Crnih poda, ima još prašuma koje nisu zaštićene i koje su ugrožene? Ukoliko poznajete očuvane šume u Crnoj Gori pomozite nam da ih zaštitimo. Prvi korak je da odgovorite na kratku anketu.Naš plan je da naredne dvije godine, sa organizacijama EuroNatur i Space4Good, realizujemo projekat “Forest Beyond Borders”, koji se bavi mapiranjem prašuma na prostoru Dinarida. Naš fokus će biti na šumama u Crnoj Gori.

Takođe, ukoliko poznajete nekog ko se aktivno bavi crnogorskim šumama i poznaje prilike u njima, molimo vas da im proslijedite anketu. Hvala!

Za sve dodatne informacije koje se tiču projekta možete pisati našem kolegi Bojanu Zekoviću na imejl – bojan.zekovic@czip.me

Pretraga