Rijeka Komadougou Yobe sigurna luka za ibisa Plevicu

Ibis po imenu Plevica, koja je u julu 2021. godine na Skadarskom jezeru obilježena satelitskim odašiljačem, trenutno zimu provodi na rijeci Komadougou Yobe, koja se nalazi na granici između Nigera i Nigerije.

Da Plevici staništa uz ovu rijeku odgovaraju govori i podatak da je od 22. septembra 2022. uz nju ptrešla 1.250 kilometara. Njen najduži prelet iznosio je 200 kilometara na nadmorskoj visini od 3.000 metara iznad jezera Čad.

Rad Centra za zaštitu i proučavanje ptica na istraživanju ibisa kroz satelitsko prećenje podržao je Fond za partnerstvo za kritične ekosisteme (Critical Ecosystem Partnership Fund – CEPF).

Pretraga