Avio regata u Štoju i ove godine prijetnja za ptice

Organizatori avio regate „MontAdria 2023“ u Ulcinju, ni ove godine nisu ispoštovali prirodu već besramno i po očigledno ustaljenoj praksi, krše Zakon o zaštiti prirode. Već su prošli nekažnjeno, pa ne čudi hrabrost da ponove aktivnosti koje doprinose  ugrožavanju gnijezda ptica, kao i područja njihovog razmnožavanja i odmaranja.

Naime, pista za potrebe avio regate nalazi se u Štoju, na lokaciji gdje je jedna od najvećih kolonija pčelarica u Evropi, sa preko 800 gnijezda. Osim pčalerica na ovom području gnijezdi i noćni potrk, a redovno ga posjećuju različite šljukarice poput male carske šljuke, vivaka, sprudnika, žalara, itd. Iako se ne radi o zaštićenom području, prisutnost zaštićenih vrsta je odavno prepoznata, te područje nosi status važnog za ptice (Important Bird Area – područje od međunarodnog značaja za ptice).

Pčelarice, Štoj 18.07.2023.

Specifičnost kolonije pčelarica u Štoju je takva da one u pjeskovitom tlu prave gnijezda u vidu podzemnih kanala kako bi sačuvale ptiće od predatora. Sezona gnijžđenja je na izmaku, ali današnjim obilaskom terena zaključeno je da još uvijek ima aktivnih gnijezda  na šta ukazuje ulazak odraslih ptica sa hranom u kljunu.

Održavanje regate 20 jula, značajno će ugroziti populaciju ne samo ove vrste već i drugih koje sa njima dijele prostor. Organizatorima regate je kroz prošlogodišnje reagovanje i sastanak iniciran od strane CZIPa, ukazana problematičnost lokacije koja im je u tom trenutku bila nepoznanica. Imajući u vidu da im je detaljno objašnjen negativni uticaj koji prave, jasno je da ove godine održavanje regate više nije „iz nehata“ već „ubistvo s predumišljajem“.

Zaključak prošlogodišenjeg sastanka je bio da će se organizatori obratiti Agenciji za zaštitu životne sredine kako bi dobili smjernice za održavanje regate sa što manje uticaja na ptice, te da će događaj organizovati nakon sezone gniježđenja. Ništa od navedenog nije ispoštovano, s toga, još jednom pozivamo organizatore „MontAdria 2023“ da odlože održavanje regate u Štoju. U suprotnom, Centar za zaštitu i proučavanje ptica će podnijeti krivičnu prijavu te uputiti inicijativu ekološkoj inspekciji za pokretanje prekršajnog postupka. Takođe pozivamo Opštinu Ulcinj da ne podržava manifestacije koje su na štetu prirode i da se pokažu na djelu čuvanjem onoga po čemu je prepoznata u svijetu – bogatstvom ptica.

Male carske šljuke u preletu preko piste

Shodno Zakonu o zaštiti prirode čl. 91 zabranjeno je oštećivati ili uništavati gnijezda ptica, kao i područja njihovog razmnožavanja ili odmaranja. Za kršenje ovog člana novčano se ima kazniti pravno lice u iznosu od 2.000 do 40 hiljada eura. Pored toga naš krivični zakonik u članovima 307 i 309 definiše krivična djela oštećenja životne sredine i razaranje staništa koja pored novčane propisuju i kazne zatvora.

Pčelarica, Štoj 18.07.2023.

Pretraga