Pomozite pticama

Kućice za gniježđenje

Kućice za gniježđenje – Vještacka gnijezda (kućice za gniježdenje) prije svega naseljavaju ptice koje gnijezde u dupljama, u drveću ili u pukotinama stijena. Najbolji način zaštite tih ptica je sačuvati što više prirodnih duplji, ako to nije moguće pristupamo izradi vještackih. Na taj način privući ćemo mnogo ptica u svoje voćnjake i okućnice i moći ćemo lako posmatrati njihove svakodnevne aktivnosti.

Izrada kućica je za većinu naših ptica pjevačica veoma slična, razlika je samo u prečniku ulaznog otvora. Rupa prečnika 2,8 cm dovoljna je za plavetnu sjenicu, ćubastu sjenicu, sivu sjenicu, jelovu sjenicu i poljskog vrapca. Prečnik 3,2 cm traže: velika sjenica, bjelocela muharica. Prečnik od 4,5 cm potreban je za brgljeza, kućnu crvenrepku, planinsku crvenrepku, sivu muharicu, običnog vrapca, dok je prečnik od 5,0 cm neophodan za čvorka, ćuka i dr.

Hranilice

Zima je vrijeme selekcije, kada opstanu samo najotporniji. Sve ptice koje zimuju u našim krajevima prilagodene su mrazu i zimi. Mišljenja o tome da li zimi ptice treba hraniti, ili ne, su podeljena. U sačuvanom, prirodnom okruženju, gdje ptice same lako dođu do hrane, dodatno hranjenje, sa biološkog i zaštitarskog aspekta nije potrebno. U okruženju gdje su prirodni izvori hrane uništeni (na primjer u vještacki uredenim prostorima, u naseljenim mjestima), dohranjivanje ptica nije na odmet. Hranilice koristimo samo za vrijeme trajanja sniježnog pokrivača. Sjemenke moraju ostati suve, prostor sa zrnevljem mora biti čist, kako se hrana ne bi miješala sa izmetom ptica. Ne treba dodavati vodu, hljeb i soljenu hranu. Najpogodnija hrana su sjemenke suncokreta, ovsa, kukuruza, te ostalih žitarica.

Za pravljanje enegretskog kolača za ptice, potrebno je u posudu ravnih zidova (može korišcena plastična boca) staviti što više različitih vrsta žitarica. Po sredini boce, kroz žitarice, provući žicu ili grančicu, koja će kasnije služiti kao armatura za držanje kolača i koja će omogućiti lako kačenje po granama. Nakon svega, preliti žitarice vrelom mašću. Kada masa očvrsne, izvaditi sadržaj iz posude držeći je za armaturnu granu ili žicu, i istu objesiti o stablo u dvorištu. Ove kolače praviti samo u slučajevima snijega, kada ptice ne mogu doći do hrane. Normalno, energetski kolač objesiti tako da je van dometa mačaka, pasa i drugih grabljivica, ali uvijek tako da možete uživati gledajući ptice koje dolaze.

I najmlađi mogu dati svoj doprinos i pomoći pticama da tokom zimskih dana lakše dođu do hrane.

Pojilice

Tokom sušnih perioda godine za ptice je poželjnije da im se obezbijedi pojilica nego bilo kakav izvor hrane. Sotga, neophodno je da u sudovima koji su za to namijenjeni ili bilo kojim drugim plitkim činijama obezbijedite vodu. Treba voditi računa da posude ne budu duboke.