Kap progresa u moru obaveza

Izvještaj iz sjenke za Poglavlje 27 – životna sredina i klimatske promjene

Pred vama je sedmi po redu Izvještaj iz sjenke Koalicije 27 o napretku u Poglavlju 27 – Životna sredina i klimatske promjene, koji obuhvata period od juna 2023. do maja 2024. godine.

Cilj ovog Izvještaja iz sjenke je da predstavi cjelokupnu sliku napretka Crne Gore u procesu pristupanja EU za pomenuti period, posebno u pogledu unapređenja stanja u oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promjena.

Izvještaj se bavi deset tematskih oblasti iz Poglavlja 27, a odnosi se na implementaciju preostalih obaveza iz Nacionalne strategije, koje su sada sastavni dio Akcionog plana za ispunjavanje završnih mjerila u Poglavlju 27 – Životna sredina i klimatske promjene. Procjenjuju se implementirane aktivnosti relevantnih institucija u ovoj oblasti i daju preporuke za osnaživanje procesa transpozicije i implementacije zakonodavstva EU obuhvaćenog Poglavljem 27. Dokument takođe nastoji da razjasni suštinske probleme u pojedinim podoblastima i istakne potrebu njihovog rješavanja tokom pregovaračkog procesa.
Koalicija 27 predstavlja neformalnu mrežu nevladinih organizacija koja je osnovana sa ciljem praćenja procesa usklađivanja i primjene politika u pristupnim pregovorima Crne Gore sa EU kao i predlaganje rješenje koja će doprinijeti zaštiti i unaprijeđenju životne sredine i klimatskih promjena.

Članovi koalicije 27 su: Avlija, Centar za zaštitu i proučavanje ptica, Centar ekoloških inicijativa, Da zaživi selo, Društvo mladih ekologa Nikšić, Dr. Martin Schneider-Jacoby, Green home, Mans, Medcem, Mogul, Natura, Naša akcija, Sjeverna zemlja, Zero waste Montenegro i Wildlife Montenegro.

Pretraga