Category: Novosti

Home / Novosti
Pojilice za ptice
Post

Pojilice za ptice

Veliki broj vrsta ptica selica pređe skoro nezamislivo dug put prilikom migracija, od po čak nekoliko hiljada kilometara. Na tom putu se susrijeću sa jako velikim brojem prepereka, a jedna od njih je i nedostatak vode za piće i osvježavanje. Naravno, tokom vrelih ljetnih mjeseci, pronalazak svježe vode za piće postaje problem i ptica stanarica,...

Uništena kolonija pčelarica u Ulcinju
Post

Uništena kolonija pčelarica u Ulcinju

Zastrašujući rezultati avio regate koja se održala u Ulcinju broje na stotine zgnječenih gnijezda pčelarica. Naime, pripreme za ovaj događaj izvršene su na način da se lokacija u Štoju prvo utabala mašinama. Ovo je značilo sigurnu smrt ptićima koji su se nalazili u gnijezdima u zemlji. Ekologija ove vrste je takva da one u pjeskovitom...

Ministarstvo da poništi javnu raspravu NPCG
Post

Ministarstvo da poništi javnu raspravu NPCG

Raduje nas da će Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, tačnije Direktorat za ekologiju na čelu sa dr Dušanom Bugarinom po hitnom postupku razmotriti naš zahtjev za ponovno organizovanje javne rasprave za planove upravljanja nacionalnim parkovima te poduzeti mjere iz svoje nadležnosti kako bi javnost imala mogućnost da učestvuje u izradi 5 najznačajnijih dokumenata kada...

Za ljude, pčele i medvjede: Doniramo pet električnih ograda za zaštitu pčelinjaka
Post

Za ljude, pčele i medvjede: Doniramo pet električnih ograda za zaštitu pčelinjaka

Donacijom pet električnih ograda za pčelare iz Crne Gore nastavljamo sa aktivnostima koje promovišu suživot čovjeka i divljih životinja, a sve u cilju zaštite i ljudi i njhovih imanja i biodiverziteta koji ih okružuje. U tom smislu, a kroz saradnju sa Savezom pčelarskih organizacija Crne Gore, CZIP donira pet profesionalnih električnih ograda za zaštitu pčelinjaka od mrkog medvjeda....

Crna Gora mora zaštititi prašume Zeletina i Visitora
Post

Crna Gora mora zaštititi prašume Zeletina i Visitora

Centar za zaštitu i proučavanje ptica dostavio je Agenciji za zaštitu životne sredine, te opštinama Plav, Gusinje i Andrijevica, inicijativu za zaštitu Zeletina i Visitora kako bi se pristupilo uspostavljanju zaštićenog područja koje bi štitilo jednu od najočuvanijih šumskih kompleksa na Balkanu i treću prašumu u zemlji nakon Biogradske gore i Crnih poda. Zeletin i Visitor...

Svi u akciji za reciklažu!
Post

Svi u akciji za reciklažu!

Treći po redu Call To Action (CTA) sprovodi se u okviru projekta “BioVal – biološka raznolikost”, čiji je opšti cilj povećanje znanja stanovništva o vrijednostima biodiverziteta Crne Gore, gdje specifični pozivi na akcije predstavljaju jednu od komponenti projekta. Projekat finansira Evropska unija (EU), a kofinansira Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija. Kroz treći po...

Analiza prijetnji biodiverzitetu u zaštićenim područjima kao alat na putu ka zajedničkom djelovanju na očuvanju prirode
Post

Analiza prijetnji biodiverzitetu u zaštićenim područjima kao alat na putu ka zajedničkom djelovanju na očuvanju prirode

Nakon pripreme Izvještaja o procjeni kapaciteta sa preporukama za pripremu programa za izgradnju kapaciteta, koji je bio osnova za sprovođenje obuke, i Kratkog pregleda statusa postojećih državnih strategija/planova i politika, strukture zakonodavnih institucija povezanih sa upravljanjem vrstama i monitoringom biodiverziteta u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, u okviru Bear in Mind projekta pripremljena je Analiza prijetnji...

Kompanije, institucije i NVO u akciji za reciklažu
Post

Kompanije, institucije i NVO u akciji za reciklažu

Centar za zaštitu i proučavanje ptica (CZIP) Vas poziva da se priključite specifičnom pozivu na akciju (Call To Action) pod nazivom “Kompanije, institucije i NVO u akciji za reciklažu”. Cilj aktivnosti “Kompanije, institucije i NVO u akciji za reciklažu” je podsticanje društva na aktivno razmišljanje o životnoj sredini u kojoj boravimo i načinu održavanja životne...

Ulcinjska solana – Pravno pitanje vlasništva
Post

Ulcinjska solana – Pravno pitanje vlasništva

Analiza pravnog pitanja vlasništva Ulcinjske solane urađena je za potrebe 4. Međunarodne konferencije 2019.godine i zasnovana je uglavnom na opštepoznatim i javno objavljenim činjenicama. Pitanje da li je Solana “Bajo Sekulić” AD Ulcinj u stečaju vlasnik zemljišta iz Lista nepokretnosti br. 182 KO Ulcinjsko Polje ili na istom ima samo pravo korišćenja, ne bi trebalo...

Krijumčarenje i nelegalno držanje divljih životinja
Post

Krijumčarenje i nelegalno držanje divljih životinja

Saopštenje za medije, 04.04.2022. U Crnoj Gori ima šest nelegalnih zooloških vrtova, u kojima se nalazi više od 20 ugroženih vrsta i 200 pojednačnih primjeraka, a nedostatak prihvatilišta i nedovoljno precizna ovlašćenja nadležnih organa potrebno je što prije predvidjeti Zakonom o zaštiti prirode kojim je regulisano to pitanje. To je saopšteno na okruglom stolu „Krijumčarenje...