Glasanje za pticu godine

Izbor za pticu godine – 2022 Live

  • Noćni potrk
    26% 37 / 140
  • Vivak
    53% 75 / 140
  • Sabljarka
    20% 28 / 140