Glasanje za pticu godine

Izbor za pticu godine Live

 • Crna žuna (Dryocopus martius)
  10% 27 / 251
 • Siva žuna (Picus canus)
  27% 70 / 251
 • Planinski djetlić (Dendrocopos leucotos)
  29% 73 / 251
 • Troprsti djetlić (Picoides tridactylus)
  32% 81 / 251

.

Crna žuna (Dryocopus martius)

Naš najveći djetlić. Gnijezdi se u starim šumama. Veličine je vrane i potpuno je crn  sa bjelkastim očima i crvenim i lako upadljivim tjemenom. Lako se prepoznaje i po karakterističnom zvuku kojim se glasa kao i snažnim dobovanjem, čiji zvuk odjekuje šumom. Kao i ostali djetlići, hrani se insektima koje pronalazi u stablima.

Siva žuna (Picus canus)

Može se sresti u različitim staništima: bilo da su to plavne šume duž rijeka, ravničarske otvorene ili pak šume u planinskim i brdskim predjelima, često iznad 600 metara nadmorske visine. Nešto je veća od zelene žune od koje se razlikuje po manjoj i zaobljenijoj glavi, jednolično sive boje sa manje crnog oko oka i kraćem, tanjem kljunu. Mužjaci i ženke se lako razlikuju po crvenom čelu koje je karakteristično za muške jedinke.

Planinski djetlić (Dendrocopos leucotos)

Kao što mu i samo ime kaže, planinski djetlić može se vidjeti u starim listopadnim, mješovitim ili čak crnogoričnim šumam. Kako ima najmekši kljun od svih djetlića, savršeno mu odgovaraju šume sa starim i trulim stablima na kojima nalazi hranu. Iako na prvi pogled sličan velikom djetliću, od njega je nešto veći i razlikuje se po jarko crvenoj „guzi˝ i trbuhu boje pijeska sa uzdužnim prugama. Gledajući sa leđne strane – od velikog djetlića ga lako odvajaju i karakteristična poprečno prugasta leđa.

Troprsti djetlić (Picoides tridactylus)

Najčešće se gnijezdi u crnogoričnim ili mješovitim šumama sa nešto smreka ili u šumama sa starim, umirujućim listopadnim stablima. Specifičan je po pitanju ishrane i hrani se samo jednom vrstom larve smrekinog potkornjaka, pa često takva stabla u šumama gdje je prisutan možemo primijetiti bez kore, ogoljena. Veličine je velikog djetlića, na prvi pogled u potpounosti je taman sa poprečno prugastim bokovima. Mužjaci se prepoznaju po limun-žutom tjemenu.