Izađena hidrološka studija za Skadarsko jezero

Izađena hidrološka studija za Skadarsko jezero

U okviru projekta „SOS Skadar lake-Keeping the Montenegrin Wilderness Wild“ kojeg je podržao Partnerski fond za ugrožene ekosisteme (CEPF), izrađen je studija „Prediktivni hidrološki modeling i procjena staništa za Skadarsko jezero“, čiji je autor Ulrich Schwarz iz FLUVIUS-a.

Ovaj naučni rad kombinuje znanje o dinamikama poplave sa najvrijednijim močvarnim staništima, odnosno plitkom obalom Skadarskog jezera u Crnoj Gori i Albaniji. U obzir su uzeti zahvati u Nacionalnom parku Skadarsko jezero, ali i budući planirani projekti kao što su izgradnja brana na Morači, mjere u cilju suzbijanja poplava i melioracija zemljišta.

Istraživanje ukazuje na brojne negativne uticaje među kojima i prerkomjerna eksploatacija šljunka u rijeci Morači koja osim gubitka mrestilišta ribe i gnjezdilišta ptica, prijeti oštećenju infrastrukture, gubitku podzemnih voda i pogoršanju kvaliteta vode. Brane na Morači bi dodatno pogoršale situaciju i dovele do značajnog gubitka i degradacije vrijednih močvarnih staništa, dinamiku vodostaja Skadarskog jezera te izmjenu fizičko-hemijskih parametara vode.

Projekti kao što su brane na morači kao i projekti za umanjenje poplava i melioraciju zemljišta nose dodatne rizike i gubitak močvarnih staništa. Ovo takođe obuhvata i zemljište koje se trenutno koristi za poljoprivredu, a predikcije ukazuju na isušenje ili trajno plavljenje dijelova obradivog zemljišta. Projekti kao što su razvoj turizma i izgradnja saobraćajnica i druge infrastrukture se takođe moraju dodatno razmotriti, jer omogućavaju ulazak i eventualni gubitak zemljišta u netaknutom brdovitom dijelu nacionalnog parka.

Studiju „Prediktivni hidrološki modeling i procjena staništa za Skadarsko jezero, Crna Gora“ možete preuzeti OVDJE. Institucije će biti upoznate sa sadržajem studije i kroz planirane konferencije u okviru projekta „SOS Skadar lake-Keeping the Montenegrin Wilderness Wild“.