Objavljena nova Evropska crvena lista ptica: Svakoj petoj vrsti ptice u Evropi prijeti izumiranje

Objavljena nova Evropska crvena lista ptica: Svakoj petoj  vrsti ptice u Evropi prijeti izumiranje

Birdlife International je danas objavio novu Crvenu listu ptica Evrope. U njoj je procjenjen statut 544 ptičjih vrsta u preko 50 evropskih zemalja i teritorija. Podatke je sakupilo preko hiljadu eskperata i volontera sa područja cijele Evrope.

Ovo je četvrta procjena koju je uradio Birdlife International. Prethodna izdanja Crvene liste ptičijih vrsta Evrope su objavljene 1994., 2004., i 2015.godine. Ovogodišnja lista je objavljena u sedmici kada se na UN-ovoj Konvenciji o biološkoj raznolikosti raspravlja novi plan kako riješiti krizu u oblasti zaštite divlje faune.

Dokument je ukazao na zabrinjavajuće podatke o statusu pojedinih vrsta u Evropi:

  • Svaka peta vrsta ptice u Evropi je u opasnosti od izumiranja zbog ugroženosti
  • Svakoj trećoj vrsti ptice u Evropi je drastično opala brojnost u posljednjih nekoliko decenija
  • morske ptice, močvarice i grabljivice su najugroženije grupe ptica u Evropi
  • morska staništa, močvare, pašnjaci i livade su staništa sa najvećim brojem ugroženih vrsta
  • drastično opada brojnost patki i ostalih močvarnih ptica
  • 71 vrsta ptica (13%) je klasifikovana kao ugrožena
  • 35 vrsta ptica (5%) imaju status „skoro ugrožene“
  • 5 vrsta ptica je iščezlo na regionalnom nivou.

U izvještaju je takođe naglašeno da negativne ljudske aktivnosti: degradacija staništa, intenzivna poljoprivreda, zagađenje voda, neodržive prakse u šumarstvu  utiču na smanjenje populacije pojedinih nekada brojnih vrsta ptica kao što su: bekasina (Gallinago gallinago), grlica (Streptopelia turtur), crnovrati gnjurac (Podiceps nigricollis) i veliki djetlić (Dendroscopos major).

Iako je očigledno da je Crnoj Gori već duži niz godina potrebna Crvena lista ptica na osnovu koje bi se izradila Crvena knjiga ugroženih vrsta, tek se ove godine pristupilo izradi ovog dokumenta. CZIP trenutno radi na izradi Crvene liste ptica u saradnji sa Agencijom za zaštitu životne sredine i prirode, koja je i nosilac procesa. Nadamo se da će nakon objave liste se pristupiti i reviziji zaštićenih i lovnih vrsta ptica, čije statuse će biti potrebno uskladiti u odnosu na dobijene podatke.

Dokument “Evropska crvena lista ptica” možete pogledati OVDJE.