Konkurs za izradu umjetničkog djela “SOS Skadar lake-Keeping the Montenegrin Wilderness Wild”

Konkurs za izradu umjetničkog djela “SOS Skadar lake-Keeping the Montenegrin Wilderness Wild”

Centar za zaštitu i proučavanje ptica u saradnji sa Fakultetom vizuelnih umjetnosti raspisuje konkurs za izradu autorskog rješenja-umjetničkog djela koji ukazuje na prijetnje po ekosistem Nacionalnog parka “Skadarsko jezero” i potrebu za sprovođenje mjera njegovog očuvanja.

Ko može da se prijavi?

Pravo učešća na konkursu imaju studenti osnovnih i master studija Fakulteta vizuelnih umjetnosti, Studenti mogu prijaviti individualni ili grupni rad.

Tema konkursa

 Zadatak konkursa podrazumijeva jasan koncept, cjelovitu prezentaciju (od skice do prikaza finalnog rešenja u odabranom prostoru) i kompletnu realizaciju umjetničkog djela. Radovima bi trebalo predstaviti probleme očuvanja NP “Skadarsko jezero” kao što su: krivolov ptičijih i ostalih životinjskih vrsta, izgradnja turističkih kompleksa, nelegalna gradnja unutar granica nacionalnog parka, zagađenje jezera, i koje mjere preduzeti da se problemi riješe. Dozvolu za postavljanje instalacije će omogućiti organizatori konkursa.

Kako se prijaviti?

Na konkurs se može prijaviti dostavljanjem potrebnih materijala putem mejla dino.karailo@fvu.me

Rok za dostavljanje prijava je 7. novembar 2021. godine do ponoći.

Zainteresovani kandidati treba da dostave:

  • Lične podatke o studentu/grupi studentata
  • Kratku biografiju-max 200 riječi o autoru/grupi autora (obrazovanja, izvedeni projekti itd)
  • Detaljnu prezentaciju (od jasnog koncepta, skica do site-specific vizualizacije)
  • Pisano obrazloženje načina izrade umjetničkog djela
  • Materijal potreban za izradu umjetničkog djeladjela
  • Cjenovnik koji uključuje sve troškove izrade umjetničkog djela

Prijedlog umjetničkog djela ne smije biti prethodno izveden.


Moguće je poslati najviše tri prijedloga po umjetniku/grupi studentata u pdf-u, ppt-u ili bilo kojoj pogodnoj formi prezentacije.

Naziv fajla u formatu:_ime_prezime _01. 02 ili 03 (zavisno od broja prijedloga koji se dostavljalju)+ forma prijedloga (pdf, ppt, itd) Primjer: MarkoMarkovic_01_pdf

Izbor najboljeg kandidata

  • Stručni žiri kojeg čine profesori FVU i tim Centra za zaštitu i proučavanje ptica će odabrati najbolji rad, za koji će izabrani student/grupa studenata imati na raspolaganju 30 dana da izrade multimedijalno djelo, u skladu sa predloženim i odabranim konceptom.
  • Nagradni honorar je 1500 EUR bruto koji će biti isplaćen pobjedniku konkursa u dvije tranše-avansno 40% iznosa nakon potpisivanja ugovora i 60% nakon završetka realizacije umjetničkog djela.

NAPOMENA: 

Organizatori konkursa nisu dužni da prihvate idejna rješenja koja se ne poklapaju sa kriterijumima žirija. 

Konkurs se realizuje u okviru projekta “SOS Skadar Lake-Keeping the Montenegrin Wilderness Wild” kojeg implementira Centar za zaštitu i proučavanje ptica sa ciljem dugoročne zaštite Nacionalnog parka Skadarsko jezero. Projekat je podržao Partnerski fond za ugrožene ekosisteme (CEPF).

Uslove učešća na konkursu možete pogledati i na sajtu Fakulteta vizuelnih umjetnosti.