Kućice za ptice

Kućice za ptice

Velike sječe šuma i sve češća urbanizacija grada smanjuju šanse za ptice koje gnijezde u dupljama, jer je sve manje starijeg drveća, a time i  šupljina u njima. Iz toga razloga, često se prave kućice  za njih, koje su im odlična zamjena za prvobitne i prirodne uslove.

Ipak, iako iz najbolje namjere, ljudi često griješe kada prave kućice. Najčešće greške prave se pri pozicioniranju otvora kao i njegovoj veličini. Često se mogu vidjeti i veoma šarene kućice, pa one budu estetski lijepe ali u potpunosti neupotrebljive za pernate komšije.

U nastavku teksta možete pronaći nekoliko smjernica s kojima će te napraviti odličnu kućicu za ptice i na taj način učiniti njihovo gniježđenje uspješnim!

 • Za početak je važno da ustanovite o kojoj se ptici radi i da li gnijezdi u vašem okruženju. Imajte na umu da nijesu dovoljne samo kućice, već i adekvatna staništa za određenu vrstu ptice, a to mogu biti: drveće, livade, parkovi, itd.
 • Kada pravite kućicu važno je da imaju otvor čija će veličina zavisiti od veličine vrste. Takođe, bitno je da ne prokišnjavaju.
 • Nemojte ih premazivati toksičnim farbama.
 • Otvor ne smije biti okrenut na direktnom suncu ili u pravcu najčešćih vjetrova.
 • Kućice moraju biti postavljene na bezbjednoj visini, kako bi ptice bile van domašaja grabljivica, poput mačaka.
 • Materijal s kojim pravite kućice treba da bude od mekog i lakog dvreta, poput jele, smrče, topole, vrbe. Ako ih napravite od plastike, metala ili sličnih materijala, kućice neće biti pogodne za ptice.
 • Pri izgradnji kućice, potrudite se da nađete suvo drvo, odnosno građu koja je dobro osušena. Time, kućica će imati veći rok trajanja, te su male šanse da će doći do iskrivljenja i pucanja istih.
 • Premazati kućicu je važno jer na taj način štitite drvo od propadanja, ali se nanosi samo spolja, kako ptice ne bi dolazile u kontakt sa bojom. Radi dužeg roka trajnja, nanosite i drugi sloj nakon sušenja.
 • Nikako ne upotrebljavati jarke boje, jer skreću pažnju grabljivicaima i time predstavljaju direktnu opasnost po ptice.
 • Kućice je najbolje postavljati od oktobra do marta. Osim gniježđenja, tokom zime ih određeni broj ptica koristi i kao sklonište.
 • Veličina i širina kućice će zavisti od vrste ptice.

Ukoliko želite da napravite kućicu za neku od ptica, a nijeste sigurni kako ili vam treba još savjeta, budite slobodni da nam pišete na czip@czip.me a mi ćemo vam više nego rado izaći u susret!