O nama

 

Vizija Centra je harmonija u odnosu između ljudi i prirode i ekonomski razvoj baziran na principima održivog korišćenja resursa.

Ciljevi organizacije su:

Da promoviše i prezentuje domaćoj i stranoj javnosti bogatstvo i raznolikost biodiverziteta
Da pokreće, podstiče i pomaže naučno i stručno istraživanje ornitofaune i ostalih biodverzitetskih grupa na području Crne Gore
Da ukazuje na potrebe i način zaštite ptica i njihovih staništa, kao i drugih pripadnika biodiverziteta
Da edukuje i razvija svijest ljudi o poznavanju ptica i ostalih pripadnika biodiverziteta

Upravni odbor

CZIP Jato

Program za očuvanje/zaštitu ptica

Nikola Novović

Nikola Novović

Stručni saradnik za očuvanje ptica, ornitolog asistent - nikola.novovic@czip.me
Marija Šoškić

Marija Šoškić

Stručna saradnica za očuvanje ptica, ornitološkinja - marija.soskic@czip.me
Bojan Zeković

Bojan Zeković

Vođa programa za očuvanje ptica, ornitolog - bojan.zekovic@czip.me

Program za očuvanje krupnih zvijeri

Igor Stojović

Igor Stojović

Asistent na programu očuvanja krupnih zvijeri - igor.stojovic@czip.me
Jasmin Murić

Jasmin Murić

Stručni saradnik za očuvanje krupnih zvijeri - jasmin.muric@czip.me

Program za javno zagovaranje, komunikaciju i edukaciju

Marija Stanišić

Marija Stanišić

Voditeljka programa za javno zagovaranje, edukaciju i komunikaciju - marija.stanisic@czip.me

Program za održivi razvoj

Zoran Popović

Zoran Popović

Stručni saradnik za održivi razvoj - zoran.popovic@czip.me
Nebojša Banićević

Nebojša Banićević

Finansijski direktor i vođa programa za održivi razvoj - nebojsa.banicevic@czip.me

Saradnja

Click here to change this text