Izbor za pticu godine – 2022 Live

  • Noćni potrk
    25% 37 / 144
  • Vivak
    53% 77 / 144
  • Sabljarka
    20% 30 / 144