Izbor za pticu godine – 2022 Live

  • Noćni potrk
    25% 36 / 139
  • Vivak
    53% 75 / 139
  • Sabljarka
    20% 28 / 139