Izbor za pticu godine Live

 • Crna žuna (Dryocopus martius)
  10% 27 / 251
 • Siva žuna (Picus canus)
  27% 70 / 251
 • Planinski djetlić (Dendrocopos leucotos)
  29% 73 / 251
 • Troprsti djetlić (Picoides tridactylus)
  32% 81 / 251