Tag: anketa

Home / anketa
Anketa o prašumama Crne Gore
Post

Anketa o prašumama Crne Gore

Da li Crna Gora, osim Biogradske gore, Crnih poda, ima još prašuma koje nisu zaštićene i koje su ugrožene? Ukoliko poznajete očuvane šume u Crnoj Gori pomozite nam da ih zaštitimo.