Tag: RestoreNature

Home / RestoreNature
#RestoreNature zajedničko sopštenje
Post

#RestoreNature zajedničko sopštenje

Mi, dole potpisanih 207 organizacija civilnog društva, pozivamo sve države članice EU, članove Evropskog parlamenta i Evropsku komisiju da hitno usvoje snažan Zakon o obnovi prirode koji je pogodan za borbu protiv dvostruke krize biodiverziteta i klimatskih promena.