Volontiraj

Popunite prijavu – plaćanje u banci

    Želiš volontirati u CZIP-u?

    Ako ste voljni da svoje vrijeme i znanje podijelite sa nama dobro došli! Možete se pridružiti na neku od naših akcija prebrojavanja ptica. Ako volite prirodu i živi svijet u njoj, možete pisati za naš blog, ili nam ponuditi neko drugo znanje, bilo da je vezano za fotografiju, grafički dizajn, marketing. Mogućnosti su razne!