Za ljude, pčele i medvjede: Doniramo pet električnih ograda za zaštitu pčelinjaka

Za ljude, pčele i medvjede: Doniramo pet električnih ograda za zaštitu pčelinjaka

Donacijom pet električnih ograda za pčelare iz Crne Gore nastavljamo sa aktivnostima koje promovišu suživot čovjeka i divljih životinja, a sve u cilju zaštite i ljudi i njhovih imanja i biodiverziteta koji ih okružuje. U tom smislu, a kroz saradnju sa Savezom pčelarskih organizacija Crne Gore, CZIP donira pet profesionalnih električnih ograda za zaštitu pčelinjaka od mrkog medvjeda.  Područje realizacije ove aktivnosti su teritorije opština Žabljak, Plužine i Šavnik. Ovim putem pozivamo sva registrovana poljoprivredna gazdinstva sa navedenih teritorija koja se bave pčelarstvom, da se prijave na poziv. Rok za dostavljanje prijava je petak, 03.06.2022. godine. Nakon evaluacije prispjelih prijava, Komisija će izabrati pet domaćinstva kojima će se donirati po jedna profesionalna električna ograda.

Uslovi za prijavu:

  • Registrovana poljoprivredna gazdinstva upisana u registar do kraja Javnog poziva.
  • Posjeduju minimum 30 košnica upisanih u registar poljoprivrednih gazdinstava.
  • Lokacija pčelinjaka aplikanta mora biti na teritoriji opštine Žabljak, Šavnik ili Plužine.

Nabavka i dodjela električnih ograda se sprovodi u okviru projekta “Bear in Mind: Bringing environmental actions for the biodiversity protection across the borders“, koji je finansiran od strane Evropske unije kroz IPA Prekogranični program saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora, a kofinansiran od strane Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija u Crnoj Gori. CZIP na ovaj način, u saradnji sa Savezom pčelarskih organizacija Crne Gore, nastavlja da pruža svoj doprinos u cilju spriječavanja štete na pčelinjacima od strane mrkog medvjeda, a sve u cilju zaštite ove vrste kroz ublažavanje konflikta između lokalnog stanovništva i divljih životinja.

Električne ograde potiču od EU proizvođača koji uspješno posluje na evropskom tržištu više od 30 godina. Pored električnog čuvara (klasa PREMIUM, ECO tehnologija, posjeduje sertifikat za sigurnost ljudi, životinja i životne sredine), pet dobitnika donacije će dobiti i prataći materijal za puštanje električne ograde u rad: žicu, izolatore, spojnice, zatezače, uzemljenje, dok je nabavka (izrada) stubova na koje će električna ograda biti postavljena u obavezi odabranih aplikanata.

Napomena: Komisija za odabir aplikanata kojima će ograde biti donirane će dati prednost onim aplikantima čija lična karta je izdata od strane područne jedinice MUP-a u Žabljaku, Šavniku i Plužinama, kao i aplikanti čija su gazdinstva u prethodne dvije godine pretrpjela štetu od mrkog medvjeda, a koja je prijavljena nadležnim institucijama.

Dokumentacija koju je uz prijavu potrebno poslati:

  • Popunjen obrazac Prijava za donaciju i instalaciju električne ograde za potrebu zaštite pčelinjaka od mrkog medvjeda
  • Rješenje o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava
  • Uvjerenje o mjestu prebivališta
  • Dokaz o prijavljenoj šteti od strane mrkog medvjeda (zapisnik), ukoliko se ista desila u protekle dvije godine.

Prijave možete poslati na sljedeće e-mail adrese jasmin.muric@czip.me i spocg@t-com.me , a obrazac za prijavu možete preuzeti OVDJE.