Ptice Crne Gore

Ptice Crne Gore

Ptice CG – U Crnoj Gori je do sad registrovano 352 vrsta ptica (od 533 vrste dosad registrovane u Evropi ili 65% evropske ornitofaune), uključujući i Turnix sylvaticus, čije je pojavljivanje ostalo sumnjivo. Takođe, prisutnost (na primjer: Fulmarus glacialis) i statusi pojedinih vrsta (na primjer: Carpodacus erythrinus) su određeni na osnovu nalaza autora, a koji […]

Gniježđenje i migracija

Ptice se bez izuzetka ležu iz jaja, a većina njih brine za svoje potomstvo. O potomstvu brinu oba roditelja (prilikom ležanja na jajima se smjenjuju ili ne). Ponekad to čini samo ženka, na primjer kod koka), u nekim slučajevima to radi samo mužjak (npr. liskonoge). Ipak, postoje i ptice koje nakon polaganja jaja ne brinu […]

Pomozite pticama

Kućice za gniježđenje Kućice za gniježđenje – Vještacka gnijezda (kućice za gniježdenje) prije svega naseljavaju ptice koje gnijezde u dupljama, u drveću ili u pukotinama stijena. Najbolji način zaštite tih ptica je sačuvati što više prirodnih duplji, ako to nije moguće pristupamo izradi vještackih. Na taj način privući ćemo mnogo ptica u svoje voćnjake i […]