Poziv za učešće na radionici „Upravljanje močvarama“

Ovim putem pozivamo vas na radionicu „Upravljanje močvarama“, koju organizuje Centar za zaštitu i proučavanje ptica (CZIP). Radionica će se održati 21.09.2021. godine u trajanju od 9:00 do 15:30h u kancelarijama Centra za zaštitu i proučavanje ptica. Radionicu će voditi Vuk Iković iz NVO Crnogorsko društvo ekologa (CDE).

Imajući u vidu sa jedne strane svakodnevne izazove koje nosi ubrzani ekonomski razvoj i vrijeme u kojem živimo, a sa druge izuzetnu važnost ovih staništa za očuvanje, tematika radionice biće usmjerena ka pravilnom upravljanju močvarama kao i pritiscima i stresovima na njih.

Močvare koje prirodno funkcionišu pružaju niz pogodnosti i usluga za život i dobrobit ljudi, uključujući hranu, zaštitu od poplava, prečišćavanje vode i podršku kulturnim vrednostima, kao i snabdijevanje vodom. Osim toga izuzetno su bogate biodiverzitetom. Najmanje 12% svih ptica globalno ugroženih vrsta (146 vrsta) zavisi od močvara. Za ove ptice najvažniji tipovi močvara su jezera i bazeni, rijeke i potoci, i priobalne lagune. Močvare čine veliki procenat važnih područja za ptice i biodiverzitet (IBA), uglavnom zbog njihovog značaja za velike zajednice vodenih ptica, ali za druge životinjske vrste kao što su ribe i gmizavci i vodozemci.

Međutim, ova močvarna područja su često izuzetno ranjiva. Upotreba vode i prekomjerno izvlačenje iz prirodnih vodnih sistema od strane ljudi snažno je uticalo na gotovo sva močvarna područja na Zemlji. Takvi ljudski uticaji uključuju: izgradnju brana koje mijenjaju tok i ekologiju rijeka; zagađenja; ekstrakcija vode; i razvojne i turističke aktivnosti. Osim toga, klimatske promjene imaju velike implikacije na mnoga močvarna područja.

O svemu ovome, ali i mnogo više, učesnici će moći da čuju od predavača koji ima izuzetno bogato iskustvo u radu na upravo ovim staništima.

Agendu događaja možete preuzeti OVDJE.

Ukoliko ste zainteresovani za učešće na radionici, molimo da svoje prisustvo prijavite najkasnije u ponedjeljak 18.10.2021. do 16h, putem meila: jelena.banicevic@czip.me