Avanture jedne Kaje

Tog 20. jula 2019. godine tim CZIP-a imao je nevjerovatno zahtjevan poduhvat, kada je postavio satelitski transmiter na sada već poznatog orla zmijara, kojeg smo nazvali Kaja. Satelitsko praćenje je sve popularnija tehnologija koja, između ostalog, omogućava sakupljanje brojnih i važnih podataka koji se tiču ekologije i ugroženosti ptica. U ovom slučaju radilo o mladoj ptici, čiji se pol nije mogao precizno odrediti na licu mjestu. Ipak, mnogi ornitolozi su skloni da ovim vrstama daju muška imena. Mi smo se odlučili za drugačiju praksu.

Orao zmijar

Orao zmijar je poznata kao, ne toliko česta ptica grabljivica kod nas. Uglavnom naseljava suva otvorena staništa, kamenjare, uz prisustvo usamljenih stabala ili manjih kompleksa šuma. Kod nas je najčešća u mediteranskom i submediteranskom dijelu. Kao što samo ime kaže, najčešće se hrani zmijama, koje su joj i najdostupnije na gore opisanim tipovima staništa. Često ih je moguće vidjeti kako lete sa svojim plijenom, i to zmijama koje su posebno uočljive sa zemlje. Jedna je od rijetkih ptica grabljivica koja zna da stoji na vjetru u vazduhu, i na taj način istražuje okolinu tražeći plijen. Gnijezde na nižem drveću, dok je samo gnijezdo sačinjeno od suvih grana, obloženo lišćem i travom.

Prvi let

Prošlog ljeta, ova zmijojedica gnijezdila je u okolini Skadarskog jezera.  Jedan period je uslijedilo posmatranje gnijezda sa bezbjedne udaljenosti, a s obzirom da se u njemu nalazila mlada ptica, čekali smo da dostigne veličinu, optimalnu za postavljanje transmitera. Nakon postavljanja istog na leđima ovog malog ptića, strpljivo smo isčekivali Kajin prvi let. To se i desilo posle 10ak dana, čija se ruta manje-više svodila na upoznavanje okoline.

Kad je Kajin let dostigao određenu zrelost i sigurnost, došlo je vrijeme i da ode iz svog rodnog gnijezda. Napustivši granice Crne Gore, za 11 dana, koliko je trajalo njeno putovanje, prešla je distancu od 1.800 km, preletjevši 7 zemalja, javljajući svoju poziciju sa 5.917 tačaka i dostigavši najvisočiju tačku svog leta na 3.205 mnv. Kaja je letjela preko Albanije, Makedonije, Grčke, Turske, Sirije i Libana.. Na granici Libana i Izraela, gubi se svaki njen trag i tu već počinjemo da sumnjamo da je postala žrtva krivolola. Tako nešto nije bilo teško zaključiti, s obzirom da je upravo to područje poznato po krivolovu i stradanju ptica na migracijama, što ima velike posljedice po njihove populacije i opstanak.

Lekcija o optimizmu

Šest mjeseci nismo dobijali bilo kakve podatke koji bi potvrdili da je Kaja živa. Izgubili smo svaku nadu za signalom koji nam potvrđuje da je ipak sve u redu.

Sledeći datum koji ćemo jako dobro zapamtiti je 14.04.2020. Tog jutra, ni manje ni više, Kaja se posle pola godine oglasila i sve nas ostavila bez riječi. Ova zmijojedica je prešla planinu Sinaj i stigla do Sudana. U komunikaciji sa tehničkom podrškom, znamo da postoji 29 hiljada pozicija na kartici, što znači smo jedno: Kaja je živa i krenula je na svoju prvu migraciju. Razlog zašto do sada nismo primali podatke jeste to što je ptica bila u velikim područjima koja nisu pokrivena GPRSM mrežom.

Pored velikog uzbuđenja koje nam je Kaja donijela, možemo reći da nas je naučila i lekciju o optimizmu.

Kaja